Jaka instytucja udziela dotacji unijnych dla firm lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w branży HVAC z terenu Warszawy?

Fundusze unijne dostępne są przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach dwóch głównych programów SPO WKP 2.3. oraz ZPORR 3.4.
Jeżeli firma istnieje na rynku do 3 lat i zatrudnia max. 10 osób to może się starać o środki z programu ZPORR 3.4., w ramach którego można uzyskać do 50
tys. euro przy max. poziomie dofinansowania 65%. Termin naboru wniosków w woj. mazowieckim to prawdopodobnie II kwartał 2006 r.
Natomiast, jeśli prowadza Państwo działalność gospodarczą dłużej niż 3 lata lub zatrudniają powyżej 10 pracowników to może się Pan ubiegać o środki z programu SPO WKP 2.3 w ramach którego można uzyskać max. 1 250 000 zł dotacji przy max. poziomie dofinansowania 50%. Terminy naboru wniosków, jeśli zostaną jeszcze środki to prawdopodobnie II kwartał 2006 r. Jeżeli chodzi o szczegółowe informacje to w Pana województwie regionalną instytucją finansującą jest Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw tel. 838-02-61, e-mail biuro@fund.org.pl

(2006.02.18, woj. mazowieckie)