Prowadzę hurtownię hydrauliczno-elektryczną i artykułów budowlanych. Chciałbym postawić obiekt handlowo-magazynowy i zakupić maszyny do produkcji sztucerów gwint. Czy mogę starać się o dotacje? Koszt inwestycji wynosi ok. 1 mln. Gdzie szukać w pomocy w poprawnym zgromadzeniu dokumentacji i wypełnieniu ich? Inwestycja będzie na terenie wiejskim.

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 dla województwa świętokrzyskiego mogą się starać o dofinansowanie projektów związanych m.in. z rozbudową przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowego produktu lub usługi, zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego.
Odpowiednim programem jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego i Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Działanie to skierowane jest do przedsiębiorstw działających dłużej niż 6 miesięcy.
W ramach niego maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych. W przypadku mikroprzedsiębiorstw poziom dofinansowania może zostać podwyższony nawet do 80%.

Termin naboru wniosków w ramach Działania 1.1 to 01.12.2009 r. – 11.01.2010 r. dla małych przedsiębiorstw oraz 21.12.2009 r. – 08.02.2010 r. dla mikroprzedsiębiorstw.

Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego: http://www.rpo-swietokrzyskie.pl/

Ponadto dla przedsiębiorstw pragnących realizować projekt na obszarze wiejskim, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 przewidziane jest Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, które jest skierowane do osoby fizycznej lub osoby prawnej, lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro. W ramach tego działania można ubiegać się o wsparcie dla inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, działającego m.in. w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych.
Maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 300 000 PLN. Ponadto wysokość pomocy uzależniona jest od ilości nowopowstałych w ramach projektu miejsc pracy.

Więcej informacji może Pan uzyskać na stronie internetowej Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/

(03.12.2009 r., woj. świętokrzyskie)

Źródło: ''