Wybudowałam dom na wsi; obecnie jest to stan surowy zamknięty. W przyszłości planuję zająć się agroturystyką. Czy istnieje możliwość uzyskania dotacji z Unii, a jeśli tak to jakie kroki mam poczynić? I drugie pytanie: planuję zainstalować ogrzewanie ekologiczne - czy w tej sytuacji istnieje możliwość uzyskania dotacji z Unii?

Uzyskanie dofinansowanie na działalność agroturystyczną jest możliwe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wybór odpowiedniego dla Pani działania jest uzależnione od statusu jaki Pani posiada. Jeżeli jest Pani członkiem gospodarstwa domowego w gospodarstwie rolnym (ubezpieczenie w KURS) to swoją inwestycję mogłaby Pani dofinansować z działania 3.1 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Jeżeli natomiast prowadzi Pani działalność lub zamierza Pani otworzyć działność to może Pani skorzystać z działania 3.2 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
Instalacja ekologicznego ogrzewania jest możliwa w momencie prowadzenia przez Panią działalności rolniczej lub jako część inwestycji związanej z uruchamianiem agroturystyki.

(2007.08.19, woj. pomorskie)