Nasza firma planuje wysłać 2 osoby na szkolenie z zakresu klimatyzacji. Koszt szkolenia wraz z egzaminem wynosi ok. 1000 PLN. Czy są przewidziane dotacje lub pokrycie kosztów szkolenia z funduszów UE?

Owszem istnieją programy, z których można uzyskać dotację na szkolenia pracowników, jednakże indywidualne dofinansowanie wyjazdu pracowników na szkolenie i udziału w nim jest niemożliwe.
Programem, w ramach którego dofinansowywane są szkolenia pracowników jest program SPO - RZL działanie 2.3 schemat a "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki". Jednak mogą z niego skorzystać firmy, które te szkolenia organizują - np. instytucje szkoleniowe. To one starają się o dotacje w ramach proponowanych przez siebie szkoleń i po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymują fundusze na zorganizowanie całego szkolenia oraz dojazd uczestników.

(2005.05.18, woj. pomorskie)