Jakie są i skąd można otrzymać fundusze unijne dla przedsiębiorstwa zatrudniającego do 20 osób i realizującego projekt Priorytet 2 Działanie 2.4.

Jeżeli chodzi o dotacje dla nowo otwieranych przedsiębiorstw to najodpowiedniejszym programem jest ZPORR Działanie 3.4. Program ten jest skierowany do istniejących już firm jednakże ze stażem obecności na rynku nie dłuższym niż 3 lata oraz zatrudniających do 10 pracowników. W ramach tego programu można ubiegać się o 200 tys. zł dotacji przy poziomie współfinansowania inwestycji do 65%. Terminy naboru wniosków są ustalane regionalnie jednakże najbliższy termin składania wniosków to II kwartał 2006 r.
Natomiast dla firm małych i średnich (zatrudniających powyżej 10 pracowników) najodpowiedniejszym programem jest SPO WKP Działanie 2.3 w ramach którego można otrzymać do 1,25 mln zł dotacji przy poziomie współfinansowania do 50%. Jednakże nabór wniosków jest na dzień dzisiejszy wstrzymany i nie wiadomo czy jeszcze zostanie ogłoszony nowy konkurs.

(2006.03.06, woj. śląskie)