Jestem bezrobotny i chcę założyć własną działalność gospodarczą. Czy mogę liczyć na dotacje i co mam w tym kierunku zrobić?

Na dzień dzisiejszy funkcjonujący program dla firm nowopowstających oraz istniejących nie dłużej niż 3 lata to ZPORR 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa. Można w nim uzyskać dotacje unijne na inwestycje w zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Maksymalny poziom dofinansowania w tym programie wynosi 65% (w zależności od regionu), a maksymalna kwota dotacji to 50 tys. euro. Terminy naboru wniosków ustalene są regionalnie, więc dokładna data zależy od siedziby firmy, jednakże będzie to prawdopodobnie I kwartał 2006 r.
Ponadto istnieją dotacje dla osób zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy lecz nie pobierających zasiłku dla bezrobotnych. Jest to dofinansowanie wielkości 11 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pieniądze te są przydzielane przez urzędy pracy i to we właściwym dla Pana urzędzie trzeba dowiadywać się czy są jeszcze pieniądze na dany rok w budżecie urzędu na udzielenie takiego dofinansowania.

(2005.11.28, woj. lubelskie)