Zwracam się z pytaniem dotyczącym dotacji za piec ekologiczny. Jestem właścicielem w/w pieca, który pracuje na paliwo stałe. Słyszałem, iż jest szansa otrzymania zwrotu części kosztów z funduszu europejskiego za piec ekologiczny? Nie prowadzę działalności gospodarczej.

Fundusze strukturalne przeznaczone są co do zasady dla podmiotów instytucjonalnych, m.in. dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego a także organizacji pozarządowych. Osoby fizyczne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie na prywatne inwestycje, takie jak np. zakup pieca ekologicznego, czy też instalacji co.
Ponadto, w przypadku funduszy unijnych, nie można otrzymać dotacji na inwestycje już zakończone inwestycje (dokonane zakupy).

(2008.03.03, woj. łódzkie)