Nasza firma specjalizuje się w dziedzinie automatyki, instalacji elektrycznych, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji. Działamy ponad 3 lata i chcemy otrzymać dotacje. Czy to prawda, że musimy wprowadzić nową usługę, która będzie konkurencją dla innych państw, żeby otrzymać dotację w największej kwocie? Jeśli tak, to co to ma być za usługa?

Jeżeli chodzi o ocenę merytoryczną wniosku na najważniejsze jest wykonalność rezultatów oraz ich adekwatność do przedsięwzięcia. Ponadto wprowadzenie nowych usług lub produktów, zwiększanie zatrudnienia oraz wzrost konkurencyjności firmy jest również dużym atutem. Jednakże nie dotyczy to konkurencyjności z innymi Państwami a firmami (w zależności od rynku na jakim działamy).
Jeżeli chodzi o wysokość dotacji to sami określamy wielkość naszej inwestycji i wtedy zostaje określona o jaką dotację będziemy się ubiegać (najczęściej jest to ok. 50% wartości kosztów kwalifikowanych).
Podsumowując, przedstawione przez Pana stwierdzenia są nieprawdziwe.

(2006.03.01, woj. warmińsko-mazurskie)