W zeszłym miesiącu otworzyłam działalność gospodarczą, zajmującą się produkcją i montażem nośników reklamowych typu billboard. Chciałabym powiększyć działalność i otworzyć wypożyczalnię sprzętu budowlanego. Czy jest możliwość otrzymania dotacji z unii na ten cel?

Z przykrością musimy stwierdzić, że wymieniony przez Panią pomysł projektu, czyli otworzenie wypożyczalni sprzętu budowlanego, nie kwalifikuje się do dofinansowania w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007 – 2013, w tym dla województwa lubelskiego, ponieważ nie przewiduje się wsparcia na zakup sprzętu budowlanego, który następnie miałby być wypożyczany innym podmiotom.
Jeżeli projekt przewidywałby świadczenie usług budowlanych za pomocą zakupionego sprzętu, to jak najbardziej można by się było ubiegać o wsparcie. Jednakże w odniesieniu do wstępnego pomysłu, projekt taki nie spełnia kryteriów merytorycznych.

(20.12.2009 r., woj. lubelskie)
Źródło: ''