Witam serdecznie! Jestem osobą młodą posiadającą pewne doświadczenie w branży chłodniczej. Posiadam świadectwo kwalifikacji dotyczące substancji kontrolowanych oraz elektroenergetyczne (SEP) D+E z pomiarami. Wkrótce mam zamiar otworzyć własną działalność gospodarczą związaną z dziedziną, w której postanowiłem się wyspecjalizować. Wiąże się to z dużymi kosztami wyposażenia warsztatu w specjalistyczne urządzenia - jest to koszt ok 20-30 tys. zł. Jakie są warunki otrzymania dotacji i czy w moim przypadku po załażeniu działalności w ogóle istnieją takie szanse? Zgodnie z posiadanym świadectwem kwalifikacji dotyczącym używania substancji kontrolowanych państwo jest zobowiązane do promocji zachowań mających na celu ochronę środowiska a moja działalność w pewnej, dość sporej części, na tym właśnie by polegała. Proszę o pomoc i porady w mojej sprawie. Pozdrawiam

Fundusze strukturalne są przeznaczone dla firm, które są już zarejestrowane. Wówczas, jako zarejestrowany przedsiębiorca będzie Pan mógł się starać o dotacje unijne, które mogą obejmować zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia), wartości niematerialnych i prawnych, oraz remont bądź modernizację pomieszczeń. Jako zarejestrowany przedsiębiorca w okresie programowania będzie Pan miał możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.
Mikroprzedsiębiorcy w ramach tego programu, z poddziałania 1.1.2. "Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach"” będą mogli uzyskać maksymalnie do 65% wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Natomiast w ramach tego działania będzie można realizować projekty o wartości max. 600 000 zł (150 tys. Euro).
Należy jednak pamiętać, iż dotacje unijne przyznawane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, co oznacza iż nawet po pozytywnym przejściu procedury aplikacyjnej, przedsiębiorca realizuje inwestycję z własnych środków. Pierwsze wydatki związane z realizacją projektu mogą zostać poniesione najwcześniej dzień po złożeniu wniosku. W innym przypadku nie będą uznawane za kwalifikowane.

(2007.12.16, woj. opolskie)