Prowadzę firmę zajmującą się chłodnictwem i klimatyzacją. Na działce, gdzie stoi mój dom, dostałem pozwolenie na budowę budynku gospodarczego. W chwili obecnej są tylko fundamenty. Czy mogę go przekwalifikować i uzyskać dotacje na jego wybudowanie i wyposażenie warsztatu, jako rozszerzenie działalności o klimatyzację samochodową?

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 mogą się starać o dotacje unijne, obejmujące m.in. zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak również na budowę bądź modernizację obiektów. Jednakże niemożliwy jest zakup środków transportu. W okresie programowania ma Pan możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Działanie 2.1.

W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść nawet 60% kosztów kwalifikowanych (w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa - MŚP czy duże), przy czym maksymalna wartość dotacji to 200.000 PLN.

Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Samorządu Województwa Małopolskiego.

(20.08.2009 r., woj. małopolskie)
Źródło: ''