Co trzeba zrobić i jakie trzeba spełniać warunki, aby otrzymać dotację na stworzenie nowych miejsc pracy?

Dotacji na stworzenie miejsc pracy na dzień dzisiejszy nie ma. Jednakże wszystkie wskazane programy i inwestycje przeprowadzane w ich ramach muszą wiązać się z nowymi miejscami pracy.

(2005.11.28, woj. mazowieckie)