Obecnie pracuję w serwisie pojazdów ciężarowych jako elektronik. Chciałbym rozpocząć własną działalność - na razie na pół etatu. Czy mogę liczyć na dotacje na uruchomienie własnej firmy tj. przystosowanie warsztatu, zakup sprzętu diagnostycznego, samochodu - liczę na pracę np. uruchomienia pojazdów w trasie mających awarię.

Środki unijne mogą być przeznaczone dla firm, które są już zarejestrowane. Firma taka nie musi jeszcze prowadzić działalności, ale musi być zarejestrowana (posiadać dokumenty rejestrowe).
Jeżeli chodzi o inwestycje w nowopowstałych przedsiębiorstwach (np. wyposażenie firmy, zakupy środków trwałych) to odpowiednimi programami są programy regionalne, z ukierunkowaniem na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie. O dotację dla mikroprzedsiębiorstw ubiegać się mogą przedsiębiorstwa, które zatrudniają nie więcej niż 9 osób. Dotacjami mogą być objęte zakupy wszelkich środków trwałych (poza samochodami), budowa hal produkcyjnych, nadbudowa, renowacja pomieszczeń, zakup wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, itp). Zakup jakichkolwiek środków transportu nie jest kosztem kwalifikowalnym, chyba że jest to pojazd specjalistyczny. Maksymalna kwota dotacji w województwie mazowieckim to zwrot 60% poniesionych kosztów ale nie więcej niż 50 tys. euro.

(2007.10.22, woj. mazowieckie)