Od 7-cy prowadzę D.G., kiosk spożywczy/sklepik jest mój, grunt nie. Mogę go trochę powiększyć, ale brak mi funduszy. Czy jest możliwość dotacji na ten cel? Jeśli tak, od czego zacząć? Będę wdzięczna za pokierowanie mnie, gdyż sama nie mam czasu zasięgnąć informacji. Sklepik prowadzę sama.

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 dla województwa dolnośląskiego mogą się starać o dotacje unijne, obejmujące m.in. rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa.
W okresie programowania ma Pani możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw., Schemat 1.1 E obejmujący dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat.
W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść nawet do 60% kosztów kwalifikowanych dla mikroprzedsiębiorstw.
Wartość projektu musi mieścić się w granicach 40 000 - 800 000 PLN.
Wstępny termin naboru wniosków w ramach RPO Działanie 1.1 Schemat 1.1.E przewidziany jest na luty 2010 r.
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: http://dolnyslask.pl/default.aspx w dziale "Fundusze i programy unijne".

(22.11.2009 r., woj. dolnośląskie)
Źródło: ''