Potrzebuję przeszkolić pracowników z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami. Czy istnieje możliwość dotacji na podniesienie kwalifikacji pracowników oraz późniejszy zakup urządzeń do odzysku freonu?

Niestety dotacje unijne na szkolenia pracowników przedsiębiorstw dostępne są dla instytucji szkoleniowych, które powinny być projektodawcami. Przedsiębiorca sam nie może złożyć takiego wniosku. Natomiast jeżeli chodzi o zakupy środków trwałych to jak najbardziej może Pan skorzystać z funduszy unijnych przede wszystkim z programu SPO WKP 2.3 lub ZPORR 3.4. Niestety nie napisał Pan od ilu lat prowadzi Pan działalność oraz ilu zatrudnia pracowników więc nie mogę Pańskiej firmy przyporządkować do określonego programu.
Jeżeli firma istnieje na rynku do 3 lat i zatrudnia max. 10 osób to może się starać o środki z programu ZPORR 3.4. w ramach, którego można uzyskać do 200 tys. zł przy max. poziomie dofinansowania 65%. Termin naboru wniosków w woj. dolnośląskim to prawdopodobnie II kwartał 2006 r. (28 lutego skończył się pierwszy nabór).
Natomiast, jeśli prowadzą Państwo działalność gospodarczą dłużej niż 3 lata lub zatrudnia Pan więcej niż 10 pracowników to może się Pan ubiegać o środki z programu SPO WKP 2.3 w ramach którego można uzyskać max. 1 250 000 zł dotacji przy max. poziomie dofinansowania 50%. Termin naboru wniosków, jeśli zostaną jeszcze środki, to będzie to prawdopodobnie II kwartał 2006 r.

(2006.03.28, woj. dolnośląskie)