Planuję rozbudować firmę o jeszcze jedno pomieszczenie na sklep i magazyn. Czy mogę uzyskać dotacje na budowę tych pomieszczeń?

Jako zarejestrowany przedsiębiorca będzie Pan mógł skorzystać z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego.
Jeśli Pana przedsiębiorstwo uzyskało wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wpis do rejestru przedsiębiorców nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie będzie Pan miał możliwości rozbudowy firmy, a uzyskana dotacja będzie mogła zostać przeznaczona na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia działalności. W tym przypadku wartość planowanej inwestycji nie będzie mogła przekroczyć 320 tys. PLN. Maksymalny poziom dofinansowania nie został jeszcze ustalony.
Jeśli Pańska firma istnieje dłużej niż 36 miesięcy będzie Pan miał możliwość uzyskania wsparcia na rozbudowę przedsiębiorstwa. Warto zauważyć, iż cała dotacja nie może zostać przeznaczona na budowę nowego obiektu, część pozyskanych środków musi zostać przeznaczona na wyposażenie pomieszczenia w środki trwałe. Wartość projektu będzie mogła wynieść 2 mln zl. Niestety maksymalna kwota możliwej do uzyskania dotacji nie została jeszcze określona.
Należy pamiętać, iż wsparcie z funduszy unijnych przyznawane jest na zasadzie refundacji poniesionych kosztów, a pierwsze wydatki związane z realizacją projektu mogą zostać poniesione najwcześniej dzień po złożeniu wniosku, w przeciwnym razie nie będą uznawane za koszt kwalifikowany.

(2007.10.04, woj. wielkopolskie)