Od października tego roku chcę odwiesić działalność gospodarczą, po 5-cio letniej przerwie. Wiąże się to z budową warsztatu na działce miejsca pracy. Czy mogę skorzystać z dotacji unijnej?

Jako zarejestrowany przedsiębiorca może się Pan ubiegać o dotacje unijne, które mogą obejmować m.in. zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń), zakup nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje), a także budowę bądź modernizację obiektów.
W okresie programowania 2007-2013 ma Pan możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
Maksymalna wysokość dofinansowania dla inwestycji w województwie mazowieckim wynosi 60 % kosztów kwalifikowanych projektu w mikro i małych przedsiębiorstwach (50% w przypadku lokalizacji projektu w Warszawie), zaś maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych całego projektu wynosi 8 mln zł.
Dotacje unijne przyznawane są na zasadzie refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych. Oznacza to, że po pozytywnym przejściu procedury aplikacyjnej, przedsiębiorca realizuje inwestycję z własnych środków.
Przewidywany termin uruchomienia konkursów wyznaczono na III/IV kwartał 2008 r. Więcej informacji może Pan uzyskać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego.

(2008.05.14, woj. mazowieckie)