Posiadam na własność plac przemysłowy przystosowany z nowym projektem budowy warsztatu samochodowego. Czy jest możliwość uzyskania jakiejś dotacji pomagającej mi na budowę budynku lub zakup narzędzi?

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 dla województwa zachodniopomorskiego mogą się starać o dofinansowanie projektów związanych m.in. z uruchomieniem działalności nowopowstałego przedsiębiorstwa
W okresie programowania ma Pan możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacyjne inwestycje, Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwa.
Działanie to podzielone jest na dwa Schematy, w których udział uzależniony jest od całkowitej wartości projektu.

W Schemacie A udział mogą brać projekty o wartości całkowitej powyżej 200 000 PLN, przy czym minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu musi wynosić 20 000 PLN, a maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych nie może przekroczyć 8 000 000 PLN.
W ramach tego Schematu maksymalny poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw może wynieść do 60% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 1 000 000 PLN.

W Schemacie B „Małe dotacje” udział mogą brać projekty o wartości całkowitej do 200 000 PLN.
W ramach tego Schematu maksymalny poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw może wynieść do 60% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie do 200 000 zł.

Wstępny termin naboru wniosków w ramach Działania 1.1.1 został określony na luty 2010 roku.

Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: http://www.rpo.wzp.pl/

(15.12.2009 r., woj. zachodniopomorskie)
Źródło: ''