Chcę otworzyć warsztat blacharsko-lakierniczy w Staszowie; posiadam kilka garaży wraz ze starym sprzętem. Garaże wymagają generalnego remontu, jak również potrzebuję środków na zakup niezbędnego nowego sprzętu. Czy mogę się ubiegać o dotację z środków unijnych na ten cel?

Inwestycja kwalifikuje się do wsparcia z funduszy unijnych. Może Pan starać się o dotacje na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz remont bądź budowę nieruchomości. Przy niedużej inwestycji (do 4 mln zł) najodpowiedniejszym programem będzie Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego. Niestety na dzień dzisiejszy nie ma możliwości wnioskowania o fundusze z tego źródła ponieważ jest on jeszcze nie zatwierdzony przez Komisję Europejską. Więcej szczegółów będziemy w stanie podać na przełomie sierpnia i września.
Niestety nie jesteśmy w stanie podać Panu bardziej szczegółowych informacji na ten temat, gdyż dokumenty związane z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych przeznaczonych na lata 2007 - 2013 nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej szczegółów będziemy w stanie podąć pod koniec sierpnia 2007 roku.

(2007.05.18, woj. świętokrzyskie)