BROEN BALLOREX® Dynamic jest połączeniem niezależnego od ciśnienia ogranicznika przepływu i zaworu regulacyjnego. Nowy typ dynamicznie równoważących zaworów pracuje niezależnie od zmian ciśnienia w wodnych układach chłodzących i grzejnych. BROEN BALLOREX® Dynamic może pracować jako automatyczny ogranicznik przepływu i zawór regulacyjny lub alternatywnie bez siłownika, po prostu jako automatyczny ogranicznik przepływu.

Doskonały przepływ z dynamicznym równoważeniem  czyli BROEN BALLOREX® Dynamic
Zainstalowany z siłownikiem, BROEN BALLOREX® Dynamic tworzy jedność jako automatyczny ogranicznik przepływu i dwu-drogowy zawór regulacyjny. Przy pełnym autorytecie zawór reaguje natychmiast i koryguje przepływ zgodnie z sygnałami z systemu BMS (Building Manage System, System Zarządzania Budynkiem)
Ponieważ ustawienie jest uzyskiwane poprzez poziomą redukcję obszaru wlotowego, nie wpływa to na długość skoku pionowego siłownika. W połączeniu z wbudowanym regulatorem ciśnienia daje to 100% kontroli we wszystkich sytuacjach.

Bez siłownika BROEN BALLOREX® Dynamic jest automatycznym ogranicznikiem przepływu. Zaprojektowany maksymalny przepływ łatwo jest ustawić na zaworze. Dzięki bezpośredniemu pomiarowi przepływu, zawór można ustawić z unikatową dokładnością +/- 3% przy wykorzystaniu urządzenia pomiarowego. BROEN BALLOREX® Dynamic zapewnia, że wartość zadana przepływu nie jest przekraczana w żadnym punkcie i automatycznie kompensuje wahania ciśnienia w systemie.

Wyjątkowa cecha BROEN BALLOREX® Dynamic to zintegrowana zwężka Venturi-ego, umożliwiająca bezpośredni pomiar przepływu w dowolnym momencie. Bezpośredni pomiar przepływu pozwala na poprawne odczyty rzeczywistych wartości prędkości przepływu. Również wyszukiwanie usterek jest znacząco łatwiejsze,
co pozwala zaoszczędzić czas. Wystarczy podłączyć przepływomierz, wprowadzić wartość Kv zwężki Venturi-ego
a wartość przepływu zostanie wyświetlona bezpośrednio na ekranie przepływomierza
z dokładnością +/- 3%. BROEN BALLOREX® Dynamic czyni zbędnym czasochłonne dobieranie zaworu i procedurę uruchamiania. Po prostu wystarczy dobrać zawór BROEN BALLOREX® Dynamic dla przewidzianego przepływu i zamontować go. Ustawienie zaworu BROEN BALLOREX® Dynamic jest precyzyjne i łatwe do wykonania poprzez obrócenie elementu nastawy wartości wstępnej, znajdującego się na
górze zaworu aż do uzyskania wymaganej wartości przepływu. Wymagany przepływ i zrównoważenie w systemie jest zatem uzyskiwane dzięki zaworowi BROEN BALLOREX® Dynamic niezależnie od wahania ciśnienia w układzie. Pomysłowa konstrukcja BROEN BALLOREX® Dynamic gwarantuje pełny autorytet regulacji i zapewnia dokładność i stałość komfortu cieplnego wnętrza w każdych warunkach.

Zalety:

» Bezpośredni pomiar przepływu
Można dokonać bezpośredniego pomiaru przepływu przez zawór z dokładnością +/- 3%. Nie ma lepszego sposobu zweryfikowania ustawienia
zaworu i zapewnienia lepszego rozwiązywania problemów z równoważeniem. Zapewnia również optymalne ustawienie pompy i pobór mocy.

» Nie jest już potrzebny rozruch eksploatacyjny
Po prostu wystarczy ustawić zawór na zaprojektowany przepływ i równoważenie będzie zapewnione.

» Automatyczne równoważenie
Wbudowany regulator różnicy ciśnień koryguje wahania ciśnienia w systemie i zapewnia stałe prędkości przepływu.

» Łatwy wybór zaworu
Po prostu wybierz zawór o zakresie przepływu pokrywającym przepływ projektowany.

» Perfekcyjna kontrola przepływu
100% autorytet zaworu, niezależny od wstępnego ustawienia siłownika, zapewnia najlepsze właściwości dla zapewnienia komfortu cieplnego
wnętrza.

» Elastyczny sposób instalacji
Zawór można instalować w dowolnej pozycji przy uwzględnianiu kierunku przepływu, można go instalować bezpośrednio przed i za
reduktorami, łukami i wężami elastycznymi.

» Różne wkładki, kodowane kolorami
Łatwa identyfikacja wkładek.