Zestawienie jest wyciągiem z tabeli zamieszczonej w normie PN-87/B-02151/02. Norma PN-87/B-02151/02 obejmuje swym zakresem zagadnienia hałasu w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Norma określa sposób obliczania dźwięku przenikającego do pomieszczeń powodującego powstawanie hałasu ustalonego i nieustalonego oraz metody obliczania średniego i równoważnego poziomu dźwięku. W załączniku do normy podano tabelę chłonności akustycznej pomieszczeń zagospodarowanych. Lp. Przeznaczenie pomieszczenia Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wszystkich źródeł hałasu łącznie
LAeq, dB
w dzień w nocy
1 Pomieszczenia mieszkalne w budynkach mieszkalnych, internatach, domach rencistów, domach dziecka, hotelach kategorii S i 1, hotelach robotniczych 40 30
2 Kuchnie i pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach 45 40
3 Pokoje w hotelach kategorii II i niższych 45 35
4 Pokoje w domach wczasowych 40..45 30..35
5 Pokoje chorych w szpitalach i sanatoriach za wyjątkiem pokoi w oddziałach intensywnej opieki medycznej 35 30
6 Pomieszczenia łóżkowe w oddziałach intensywnej opieki medycznej 30 30
7 Sale operacyjne, pokoje przygotowania chorych do operacji 35 -
8 Gabinety badań lekarskich w przychodniach i szpitalach, pomieszczenia psychoterapii 35 -
9 Pokoje lekarskie, pielęgniarskie oraz inne pomieszczenia szpitalne (za wyjątkiem działów technicznych i gospodarczych) 40 30
10 Laboratoria medyczne, pokoje recepturowe w aptekach 40 -
11 Pokoje dla dzieci w żłobkach, klasy w przedszkolach 35 -
12 Klasy i pracownie szkolne (za wyjątkiem pracowni zajęć technicznych), sale wykładowe, audytoria 40 -
13 Sale konferencyjne 40 -
14 Pomieszczenia do pracy umysłowej wymagającej silnej koncentracji i uwagi 35 -
15 Pomieszczenia administracyjne bez wewnętrznych źródeł hałasu 40 -
16 Pomieszczenia administracyjne z wewnętrznymi źródłami hałasu, pomieszczenia administracyjne w obiektach tymczasowych 45 -
17 Sale zajęć w domach kultury 35..45 -
18 Sale kawiarniane i restauracyjne 50 -
19 Sale sklepowe 50 -
Pełna tabela obejmuje również maksymalne poziomy dźwięku w rozbiciu na hałas ustalony i nieustalony.