Dopuszczalne obciążenie cieplne pomieszczeń z zainstalowanymi urządzeniami gazowymi.

Rodzaje pomieszczeń Maksymalne obciążenie cieplne urządzeń gazowych na 1 m³ kubatury pomieszczenia
typ A - bez odprowadzenia spalin typ B - z odprowadzeniem spalin
1 2 3
Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi oraz wnęki z przedpokojem 175 W (150 kcal/h) 350 W (300 kcal/h)
Pomieszczenia nie przeznaczone na stały pobyt ludzi, w tym pomieszczenia kuchenne w mieszkaniach 930 W (800 kcal/h) 4650 W (4000 kcal/h)