NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków dla banków o zawarcie umów w ramach dopłat do kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

Dopłaty do kolektorów słonecznych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o zawarcie umowy o współpracy i przyznanie limitu środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji, Część 3 - Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych”.

Wnioski Banków o zawarcie umowy o współpracy i przyznanie limitu środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych złożone na formularzu określonym przez NFOŚiGW przyjmowane będą do 30 kwietnia 2010 roku.

Wszystkie dokumenty w tym, program priorytetowy został zamieszczony na stronie NFOŚiGW

Więcej informacji o programie NFOŚiGW w zakresie wsparcia na zakup instalacji słonecznych będzie dostępne na III Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej.