miesięcznik

DOMUS

"PM Domus" Miesięcznik Zarządców Nieruchomościami

Tematyka:
Prawne, organizacyjne finansowe i techniczne problemy utrzymania domów mieszkalnych.
Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi i gruntowymi to ogromny zespół spraw i problemów prawno-organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych i technicznych. Ten specjalistyczny miesięcznik ułatwi Państwu dostęp do wielu informacji niezbędnych w zarządzaniu nieruchomościami.

Prenumeratorzy - podmioty zarządzające nieruchomościami:
1. spółdzielczymi
2. wspólnymi
3. prywatnymi
4. komunalnymi
5. zakładowymi.


DOMUS to aktualne i wiarygodne informacje o problemach utrzymania domów mieszkalnych:
- prawnych
- ekonomicznych
- organizacyjnych
- technicznych.

W każdym numerze zawarte są:
- opinie i interpretacje dotyczące różnych sytuacji w zarządzaniu nieruchomościami
- przegląd ustawodawstwa, orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu gospodarki nieruchomościami
- artykuły poszerzające wiedzę ogólną o problemach zarządzania nieruchomościami.

Wydawcą czasopisma jest Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Domus we współpracy ze Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Strona www: www.domus.mycom.pl