Kryteria, które decydują o komforcie mieszkalnym to temperatura wewnątrz pomieszczenia i względna wilgotność powietrza. Przy temperaturze wynoszącej od 19 – 22°C optymalna wilgotność powietrza powinna wynosić około 40 – 60%.

Ogromne znaczenie mają również „ciepłe” ściany w mieszkaniu; im wyższa temperatura ściany, tym bardziej klimat mieszkania jest odczuwany jako przytulny. Różnica temperatur pomiędzy ścianą, a temperaturą powietrza nie powinna być większa niż 3°C (w przedziale 19-20°C).

„Oddychająca” elewacja

Płyta elewacyjna Baumit open® umożliwia „oddychanie” budynku i gwarantuje optymalny klimat wewnątrz pomieszczeń. Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego jest w przypadku tej płyty taka sama jak w przypadku cegły porowatej i wynosi: m = 10. Wartość tego współczynnika wskazuje, o ile opór dyfuzyjny danego materiału jest większy od oporu dyfuzyjnego powietrza. Im mniejsza wartość m tym lepsza dyfuzja pary wodnej. W przypadku płyty styropianowej open® podobnie korzystna jest wartość współczynnika przenikania ciepła, która wynosi: λ = 0,004W/mKEkspert radzi

Płyta styropianowa open® jest częścią składową systemu ociepleniwoego Baumit open®. Tylko zastosowanie pełnego systemu gwarantuje wysoką jakość i trwałość – mówi Sławomir Cichoński Product Manager Ocieplenia w firmie Baumit.