Data rozpoczęcia
2001-03-26
Data zakończenia
2001-03-26

22-25.03 Kielce

Centrum Targowe Kielce Sp. z o.o.
ul. Zakładowa 1,
skr. poczt. 1587; 25-672 Kielce
tel. (041)3651200, 3651222fax (041)3456261, 3660686
e-mail: ctk@ctk.com.pl
http://www.ctk.com.pl