Data rozpoczęcia
2012-12-07
Data zakończenia
2012-12-07
Miejsce
Niwy k. Bydgoszczy

Dokumentacja Powykonawcza
Urządzeń Chłodniczych i Ziębniczych
– podlegająca odbiorowi UDT


Szkolenie jest przeznaczone dla:
• Wykonawców i zlecających wykonanie instalacji chłodniczej.

Cel szkolenia - uzyskanie:
• Wiedzy i umiejętności dotyczących sporządzania dokumentacji powykonawczej urządzeń chłodniczych i ziębniczych podlegających dozorowi technicznemu.
• Zaświadczenia o ukończeniu seminarium organizowanego wspólnie z UDT - zgodnego z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Tematyka szkolenia:
1. Przepisy prawa dotyczące urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.
2. Dokumenty potrzebne do rejestracji instalacji.
3. Certyfikaty i świadectwa zgodności.
4. Zasady opracowania dokumentacji instalacji powykonawczej, schemat instalacji wraz z lokalizacją urządzeń.
5. Dobór i obliczenia ciśnieniowych przyrządów nadmiarowych (zawory bezpieczeństwa, itp.).

Organizacja szkolenia:
• Szkolenie organizowane przy udziale Urzędu Dozoru Technicznego.
• Miejsce szkolenia: Kujawsko - Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji .
• Zajęcia poprowadzą:
- ekspert Urzędu Dozoru Technicznego,
- ekspert Krajowego Forum Chłodnictwa (osoba o wieloletnim stażu w zakresie projektowania, nadzorów
autorskich i inwestorskich, opracowywania ekspertyz w dziedzinie chłodnictwa).
• Uczestnicy otrzymają komplet materiałów szkoleniowych.
• Seminarium jednodniowe.

Kontakt w sprawie szkoleń
Magdalena Firgolska - tel. 52 324 05 22; e-mail: m.firgolska@trepka.com.pl
Natalia Jasiakiewicz - tel. 52 324 05 27; e-mail: n.chmielewska@trepka.com.pl
Grzegorz Starszak - tel. 52 324 05 25; kom. 784 075 860; e-mail: g.starszak@trepka.com.pl

Adres
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji
86-031 Osielsko, Niwy, ul. Szosa Gdańska 40
tel. 52 324 05 25; fax 52 324 05 29

Źródło: ''