Jestem osobą bezrobotną a chciałabym otworzyć własną pieczarkarnię. Czy mogę dostać jakieś dofinansowanie z UE?

W założeniu działalności gospodarczej osobom bezrobotnym pomagają Powiatowe Urzędy Pracy bądź Wojewódzkie Urzędy Pracy, które mogą przyznać zainteresowanym pomoc finansową w wysokości 13 000 zł. Warunkiem ubiegania się o dotację jest przedstawienie biznesplanu dotyczącego planowanego przedsięwziecia.
Po zaakceptowaniu biznesplanu przez PUP bądź WUP podpisywana jest umowa z osobą, która chce rozpocząć działalność, a następnie wypłacane są środki finansowe.
Aby uzyskać szczegółowe informacje o warunkach przyznawania dotacji proszę skontaktować się z PUP-em bądź WUP-em właściwym dla Pani miejsca zamieszkania.
Fundusze unijne przeznaczone są dla przedsiębiorców już zarejestrowanych.

(2007.09.04, woj. mazowieckie)