Witam 23.06.2006 kupiłem na terenie Czech komplet solarnego ogrzewania za cenę 188 tyś koron czeskich firmy Viessmann. Czy i gdzie mogę ubiegać się o dofinansowanie z tytułu ogrzewania ekologicznego i ciepłej wody? A do tego zakupiłem jeszcze piec do dogrzania na eco-groszek.

Niestety nie jest możliwe uzyskanie dotacji Unii Europejskiej na zakupione w przeszłości wyposażenie czy też środki trwałe, ponieważ fundusze UE przeznaczone są tylko i wyłącznie na inwestycje nowe opisane i zaplanowane w dokumentacji aplikacyjnej.
Jednakże przedsiębiorca z Małopolski w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 może się starać o dotacje unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Działanie 2.1, w którym można ubiegać się o współfinansowanie przedsięwzięć obejmujących m.in. zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak również na budowę bądź modernizację obiektów.
W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść nawet 60% kosztów kwalifikowanych (w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa), przy czym maksymalna wartość projektu netto to 200.000 PLN.

Nabory wniosków w ramach RPO Dz. 2.1. już trwa i powinien zakończyć się 22.07.2008 r.
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Samorządu Województwa Małopolskiego.

(2008.06.29, woj. małopolskie)