Chciałabym zmienić ogrzewanie z gazowego na solarne. Do kogo mogę zwrócić się o pomoc unijną?

Aby otrzymać dofinansowanie z funduszy na inwestycje związane z energią odnawialną musi Pani posiadać działalność gospodarczą. Jako zarejestrowany przedsiębiorca będzie Pani mogła starać się o dotacje unijne, które mogą obejmować m.in. zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń), budowę czy modernizację obiektów. Dofinansowane będzie budowa lub/i wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa.
W okresie programowania ma Pani możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 – 2013.
W ramach RPO Województwa Lubelskiego dla nowopowstałych przedsiębiorstw (rozpoczęcie działalności nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku) maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 59,5%, natomiast kwota wsparcia projektu waha się między 25 tys. – 250 tys. zł. W przypadku przedsiębiorstw działających dłużej niż 36 miesięcy maksymalny udział środków unijnych w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu to 59,5%, zaś wartość wsparcia waha się między 50 tys. – 1 mln zł.
Dotacje unijne przyznawane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że po pozytywnym przejściu procedury aplikacyjnej, przedsiębiorca realizuje inwestycję z własnych środków.
Uruchomienie programów planowane jest na II kwartał 2008 roku. Więcej informacji może Pani uzyskać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

(2008.02.23, woj. lubelskie)