Jestem w posiadaniu budynku około 300 m2 - będę go przebudowywać na SPA w ciągu 2 lat. Chciałabym podłączyć ogrzewanie przyjazne środowisku. Czy można uzyskać również dotacje na utworzenie takiej działalności jak SPA + rehabilitacja, joga itd.?

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 mogą
się starać o dotacje unijne, obejmujące m.in. zakup środków trwałych
(maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak
również na budowę bądź modernizację obiektów. W okresie programowania ma Pani możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego Działanie 1.5.
W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu
może wynieść nawet 50% kosztów kwalifikowanych (w zależności od rodzaju
przedsiębiorstwa - MŚP czy duże), przy czym maksymalna wartość projektu
netto to 8.000.000 PLN.
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Samorządu
Województwa Mazowieckiego. Bądź w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów
Unijnych ul. Jagiellońska 74.

(2009.08.10, woj. mazowieckie)