Jestem młodą mężatką, prowadzę działalność gospodarczą, której siedziba mieści się w mieszkaniu rodziców. Zamierzamy z mężem wybudować dom. Czy mam szanse na wsparcie finansowe z funduszy unijnych?

Jako zarejestrowany przedsiębiorca będzie Pani mogła starać się o dotacje unijne, które mogą obejmować m.in. zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń), wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje), na rozbudowę bądź modernizację pomieszczeń. Projekt musi być jednak ściśle związany z rozwojem, innowacjami, inwestycjami w przedsiębiorstwie. Nie można otrzymać dotacji na prywatne inwestycje, jak np. na budowę domu.
W okresie programowania 2007-2013 to Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego będzie najkorzystniejszym dla Państwa programem by dofinansować inwestycje podnoszące konkurencyjność prowadzonej działalności.
W ramach uszczegółowienia RPO w działaniu 2.2. „Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje” maksymalny udział środków unijnych w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 50% natomiast maksymalna kwota wsparcia wynosi:
a) typ I małe dotacje inwestycyjne do 200.000 zł;
b) typ II duże dotacje inwestycyjne od 200.000 do 4.000.000 zł.
Dotacje unijne przyznawane są na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że po pozytywnym przejściu procedury aplikacyjnej, przedsiębiorca realizuje inwestycję z własnych środków.
Uruchomienie programów planowane jest na II kwartał 2008 roku. Więcej informacji może Pani uzyskać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

(2008.03.03, woj. lubuskie)