Strona www.web.gov.pl pomoże w zdobyciu dotacji do inowacyjnych eUsług.


Przykłady przedsięwzięć, które się powiodły dzięki dofinansowaniu ze środków UE, wskazówki, jak napisać biznes plan, dziesięć kroków do samodzielnego złożenia wniosku o dotację i sześć najczęstszych błędów popełnianych przy jego składaniu oraz wiele cennych rad, jak rozwijać i promować swój pomysł na e-usługi i elektroniczne działania między przedsiębiorcami - to wszystko można znaleźć na stronie internetowej www.web.gov.pl prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

"Mamy świadomość, że młodzi ludzie mają wspaniałe pomysły na działania w Internecie, ale nie bardzo wiedzą, jak pozyskać środki na ich dofinansowanie. Uruchomiona przez nas witryna ma im w tym pomóc. To swego rodzaju interaktywny przewodnik z przydatnymi radami, przykładami i wskazówkami, jak dobrze wypełnić wniosek i zapewnić sobie wsparcie finansowe"
- mówi Agnieszka Krakowiak, jedna z pomysłodawczyń portalu w PARP.
W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) przedsiębiorcy z mikro- małych i średnich firm mogą ubiegać się o dotacje na pomysły związane z e-usługami i produktami cyfrowymi oraz z wdrożeniami elektronicznych rozwiązań typu B2B (z ang. "business to business", wzajemne działania przedsiębiorstw). Budżet jaki mają do dyspozycji do 2013 roku wynosi ponad 846 mln euro. Wnioski o dofinansowanie składa się do PARP poprzez Regionalne Instytucje Finansujące.
Na stronie głównej www.web.gov.pl umieszczono dwa główne elementy dla szukających informacji: sekcję o dotacjach na eUsługi i sekcję o dotacjach na B2B. Użytkownicy znajdą tam definicje, formalne kryteria, które pozwalają skorzystać z dofinansowania oraz szczegóły na temat warunków, jakie musi spełniać projekt, który chce się finansować z funduszy UE.
Na stronie internetowej znajdują się też zakładki: Artykuły i e-booki, gdzie użytkownicy mogą szukać opracowań i inspiracji. Jak zapewnia PARP, strona będzie stale aktualizowana i uzupełniania o przydatne dla przedsiębiorców informacje. Portal będzie się rozwijał razem ze wzrostem liczby użytkowników, w odpowiedzi na ich potrzeby. Forum ma służyć wymianie doświadczeń i porad.