W lipcu otworzyłem działalność gospodarczą zajmującą się głównie projektowaniem instalacji sanitarnych. Planuję kupić notebooka i niezbędne oprogramowanie do projektowania. Zastanawiam się, czy mogę liczyć na dotacje z Unii Europejskiej?

Z funduszy unijnych może się Pan starać o dotację na zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia; poza samochodami), wartości niematerialnych i prawnych (oprogramowanie, licencje itp) oraz budowę bądź modernizację pomieszczeń. Oczywiście sprzęt komputerowy i oprogramowanie byłyby kwalifikowane. Najkorzystniejszym programem w Pana przypadku byłby Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 Działanie 1.1. "Rozwój mikroprzedsiębiorstw", w ramach którego można ubiegać się o zwrot do 60% kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego, a minimalna kwota dofinansowania to 9 000 PLN, natomiast maksymalna – 200 000 PLN.
Planowane uruchomienie programu to I kwartał 2008 r.
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

(2007.11.25, woj. wielkopolskie)