Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z sześcioma bankami w czwartek 17 czerwca ogłosi ogólnopolski program dofinansowania do kolektorów słonecznych dla osób fizycznych, rodzin i wspólnot mieszkaniowych.

Dofinansowanie do kolektorów słonecznych
Ogólnopolski program dopłat publicznych dla rodzin, osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych, zapowiadany w ubiegłym roku na targach POLEKO w Poznaniu, został opracowany m.in. na podstawie wyników badań opinii społecznej (GFK Polonia), analizie opłacalności inwestycji oraz we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, który pomógł wypracować uniwersalne warunki umowy z bankami przystępującymi do programu.

Foto sxc.huW czwartek 17 czerwca w Warszawie w siedzibie NFOŚiGW, podczas konferencji, uroczyście podpisanych zostanie 6 umów uruchamiających dopłaty.
W części konferencyjnej spotkania zaprezentowane zostaną:
- zasady ubiegania się od dofinansowanie do kolektorów słonecznych,
- wyniki zleconych przez NFOŚiGW badań opinii społecznej,
- analizy finansowe opłacalności inwestycji kolektorowych,
- sieć 4,5 tys. placówek bankowych oferujących kredyty na solary.

To pierwsze przedsięwzięcie organizacyjne z udziałem banków po zmianach w Ustawie Prawo ochrony środowiska i Ustawie o finansach publicznych, które stworzyły nowe możliwości współpracy NFOŚiGW z tym sektorem.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej