Czy spółdzielnie mieszkaniowe mogą uzyskać dofinansowanie z funduszy strukturalnych na ocieplanie budynków mieszkalnych?

Głównym programem, z którego instytucje publiczne oraz prywatne z terenu województwa podlaskiego będą mogły ubiegać się o dofinansowanie swoich inwestycji ze środków funduszy strukturalnych będzie Regionalny Program Operacyjny (RPO) Województwa Podlaskiego 2007-2013. Jednakże aby skorzystać z jego pomocy instytucja ubiegająca się o wsparcie powinna być wymieniona jako jeden z jego beneficjentów przy konkretnym działaniu danego programu. Inwestycje związane z termomodernizacją budynków będą modą działaniem kwalifikowanym w ramach priorytetu 5 RPO jednakże spółdzielnie mieszkaniowe nie są tam ujęte jako jeden z potencjalnych projektodawców. Jednakże na dzień dzisiejszy bazujemy na Projekcie Uszczegółowienia Programu z 30 listopada 2007 r. więc być może pewne jego zapisy zostaną zmienione na Państwa korzyść. Na dzień dzisiejszy niestety nie mają Państwo możliwości ubiegać się o środku z funduszy strukturalnych. Proszę śledzić zmiany dokumentów i wytycznych na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, który to będzie Instytucją Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013.

(2008.01.03, woj. podlaskie)