Czy jest jakaś możliwość dofinansowania z Unii dla zastosowania/kupna agregatów absorpcyjnych, które nie wykorzystują freonu, tylko np. bromek litu czy inny czynnik?

Ogólnie jest możliwe otrzymanie dotacji na zakup środków trwałych. Na chwilę obecną środki na projekty inwestycyjne wyczerpały się. Nowa pula pieniędzy powinna być dostępna w pierwszej połowie 2007 r., dlatego w tym momencie nie można Państwu podać żadnych szczegółowych informacji. Jeśli byliby Państwo nadal zainteresowani prosimy o kontakt na początku 2007 r. oraz o dokładniejsze informacje na temat prowadzonej działalności i przedmiotu wsparcia.

(2006.12.08, woj. mazowickie)