Po sukcesie zaworów kulowych odcinających przyszedł czas na zastosowanie ich jako zaworów regulacyjnych w wodnych instalacjach grzewczych, chłodniczych, klimatyzacyjnych.

Poważnymi argumentami przemawiającymi za stosowaniem zaworów kulowych regulacyjnych dwu- i trójdrogowych są:
• niezawodność ich działania - nie wymagają ciągłej konserwacji (mają dużą szczelność, a nie mają dławnicy!),
• doskonała stabilność regulacji,
• posiadają charakterystykę liniową wydajności cieplnej dzięki stałoprocentowej charakterystyce zaworu (zminimalizowano efekt uderzenia hydraulicznego przy otwieraniu),
• wartość kvs jest porównywalna z zaworem grzybkowym o tej samej średnicy nominalnej,
• szeroka gama zaworów dwu- i trójdrogowych - istnieje możliwość doboru zaworu o wymaganym kvs i o średnicy zgodnej ze średnicą rurociągu w miejscu montażu (bez redukcji),
• dają możliwość ograniczenia hałasu przez mniejszą tendencję do wibracji i podwyższoną stabilność regulacji,
• wykonane są z materiałów odpornych na korozję,
• wyposażone w typowe siłowniki o prostym montażu,
• istnieje łatwość doboru typu zaworu i siłownika,
• korzystne ceny.
Szerszy opis zaworów kulowych Belimo wraz ze zdjęciami i schematami znajduje się w dziale "Technologie" - artykuł "Zawory kulowe regulują!"
Przykłady doboru zaworu kulowego regulacyjnego dwudrogowego i trójdrowego BELIMO wraz ze schematami poglądowymi. (kliknij tutaj)