Rozdział poradnika projektanta wydanego przez firmę Valliant dotyczącego doboru pojemnościowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej.


Tytuł: Dobór podgrzewanych pośrednio zasobnikowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej.
Autor: Valliant
Język: polski
Format: Adobe Acrobat Document (.pdf)
Wielkość pliku: 145 KB
Zawartość: - zapotrzebowanie na ciepło przy przygotowaniu ciepłej wody użytkowej dla domków jednorodzinnych;
- zapotrzebowanie na ciepło przy przygotowaniu ciepłej wody użytkowej dla domów wielorodzinnych;
- wyposażenie sanitarne mieszkań i jego wpływ na obliczenie liczby znamionowej zapotrzebowania n;
- przygotowanie ciepłej wody użytkowej w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych;
- obliczenie zapotrzebowania na ciepło dla podgrzewu c.w.u. w hotelach i pensjonatach;
- obliczenie zapotrzebowania na ciepło dla podgrzewu wody użytkowej dla hal sportowych.
Dokument w postaci pliku .pdf można pobrać po kliknięciu: Dobór podgrzewanych pośrednio pdgrzewaczy ciepłej wody użytkowej