Dobór komina, obowiązki użytkowników, działania Straży Pożarnej, kominki - zapraszamy do działu "Opracowania" w serwisie kominypolskie.com.pl
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami, przedstawionymi na seminarium Stowarzyszenia "Kominy Polskie" pt. Przeciw zaczadzeniom! Kominy, instalacje grzewcze i spalinowe - przepisy i rozwiązania warunkujące bezpieczeństwo użytkowania (inauguracja kampanii przeciw zaczadzeniom „Ciepło jest ulotne…”), które odbyło się w ramach jesiennej edycji targów Murator Expo w Warszawie.
Wśród opracowań m.in.:
- Piotr Cembala, Bezpieczny dobór oraz zasady znakowania wyrobów kominowych. Klasyfikacja i właściwości kominów.
- Marcin Ziombski, Czyszczenie przewodów kominowych.
- Marcin Ziombski, Kontrole okresowe przewodów kominowych.
- Marcin Ziombski, Odbiór budynku - przewody kominowe.
- Piotr Krzywina, Bezpieczeństwo pożarowe budynków w świetle nowelizowanych przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz działania Państwowej Straży Pożarnej w odniesieniu do przewodów kominowych.
- Grzegorz Kotulek, Kominki – właściwości grzewcze i zagrożenia związane z rozkładem ciepła wokół pracującego wkładu kominkowego (raport z badań eksperymentalnych).
Wraz ze Stowarzyszeniem "Kominy Polskie" zachęcamy do lektury! Czytaj na www.kominypolskie.com.pl