Firma Fläkt Bovent Sp. z o.o. z Warszawy udostępniła nam program doboru nawiewników w okrojonej, internetowej wersji. Pełna wersja programu jest dostępna na CD.

Program Fläkt Bovent Dobór v. 3.00 jest programem stworzonym na zamówienie dla FLAKT Bovent Sp. z o.o przez Piotra Bartkiewicza i Jacka Stasierskiego.
Fläkt Bovent Dobór v. 3.00 wspomaga dobór nawiewników podczas projektowania instalacji. Program stworzono do pracy w środowisku Windows.
Wersja programu, którą można pobrać z naszych stron, zawiera podstawowe informacje o elementach nawiewnych.

POBIERZ PROGRAM

Pełną wersję programu Fläkt Bovent Dobór można zamówić (bezpłatnie) wysyłając e-mail do naszej redakcji z danymi adresowymi (firma, imię i nazwisko, stanowisko, miejscowość, kod, ulica):

ZAMÓW PROGRAM NA CD
Wersja CD zawiera następujące programy:
- Bovent v. 3.0 - program do doboru nawiewników
- Prezentacje multimedialne - pracy nawiewników
- Prezentacje multimedialne - pracy z programem Bovent v. 3.0
- Program instalacyjny Internet Explorer v. 6.0 (proponowany do przeglądania i drukowania danych katalogowych z płyty)