Regularne serwisowanie klimatyzacji jest istotne, jeśli tego nie robimy wraz z przyjemnym, dostosowanym do wymagań powietrzem do pomieszczenia dostają się niepożądane bakterie, pyłki i inne drobnoustroje.


Agregaty zewnętrzne.

Zewnętrzne urządzenia, tzw. agregaty wyposażone są między innymi w wymiennik ciepła i wentylator. Od wysokiej jakości pracy tych elementów zależy sprawność całej instalacji. Są to elementy mechaniczne, które w wyniku normalnej eksploatacji ulegają zabrudzeniu, a ich sprawność znacznie spada. W wyniku tego urządzenie przestaje chłodzić lub chłodzi dużo słabiej, rośnie za to pobór energii i skraca się jego żywotność.
Urządzenia wewnętrzne

Urządzenia znajdujące się wewnątrz klimatyzowanych pomieszczeń wyposażone są w wentylator, który nawiewa powietrze. Powietrze to przepływa przez tzw. skraplacz, który je schładza. W wyniku przepływu powietrza przez skraplacz, jego powierzchnia ulega stałemu(ciągłemu) zabrudzaniu. Nawet cienka warstwa kurzu czy pyłu gromadząca się na skraplaczu, powoduje, że coraz gorzej schładza on powietrze. Powoduje to odczuwalny spadek wydajności urządzenia i nie pozwala uzyskać zadanej temperatury pomieszczenia. Systematyczne czyszczenie pozwala utrzymać urządzenie w pełnej sprawności i wydajności.

Filtry

Powietrze nawiewane przez urządzenia wewnętrzne przepływa przez filtry oczyszczające je z pyłów i cząstek mechanicznych. Z biegiem czasu, filtry te ulegają stopniowemu zabrudzeniu. Powoduje to zmniejszenie przepływu powietrza i w konsekwencji zmniejsza wydajność klimatyzacji - nie można uzyskać zadanej temperatury. Zbyt mocno zabrudzone filtry są przyczyną częstego obladzania się urządzenia klimatyzacyjnego, co powoduje w konsekwencji wydostawanie się powstających skroplin poza tacę ociekową. Okresowe czyszczenie i wymiana filtrów pozwala pracować urządzeniu bezawaryjnie.

Instalacja "freonowa"

Urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne instalacji połączone są ze sobą instalacją "freonową". Urządzenia funkcjonują właśnie dzięki gazowi znajdującemu się w tej instalacji. Stosowane są w niej różnego typu gazy, niektóre z nich są szkodliwe dla środowiska naturalnego. Nieszczelność instalacji i wyciek gazu do atmosfery jest wysoce niepożądany. Z drugiej strony zbyt mała ilość gazu w instalacji "freonowej" może dodatkowo spowodować, że urządzenia przestaną chłodzić lub będą chłodzić zbyt słabo. Należy okresowo sprawdzać szczelność instalacji "freonowej" i przeprowadzać wymagane naprawy oraz w przypadkach wycieku, uzupełniać ilość gazu roboczego.

Odprowadzanie skroplin

W powietrzu, którym oddychamy znajduje się pewna ilość pary wodnej. Powietrze przepływające przez skraplacz ulega schłodzeniu, w wyniku czego część pary wodnej w nim zawartej ulega kondensacji, czyli skropleniu. Kropelki wody spływają po powierzchni skraplacza od instalacji odprowadzenia skroplin. Spływająca woda niesie ze sobą zanieczyszczenia, które osiadają w instalacji odprowadzenia skroplin. Po pewnym czasie instalacja ta może ulec zatkaniu i woda nie będzie odprowadzana. Dochodzi wtedy do "kapania" lub wycieku z urządzenia. Dodatkowo, zalegająca w niedrożnej instalacji woda wydziela nieprzyjemny, często intensywny zapach. Okresowa kontrola stanu i oczyszczanie instalacji odprowadzania skroplin gwarantuje funkcjonowanie urządzeń w sposób zgodny z oczekiwaniami.

Elementy elektryczne i elektroniczne instalacji.

Całość instalacji sterowana jest przez automatykę, która jest elektronicznym mózgiem instalacji. To ona wie kiedy temperatura osiąga poziom zadany przez użytkownika i należy wyłączyć urządzenia oraz kiedy jest potrzeba ich włączenia. Od sprawności elektroniki zależy, czy klimatyzacja będzie działała prawidłowo, i czy nie będziemy narażeni na przekraczanie zadanych temperatur.
Kontrola stanu technicznego aktywnych elementów elektrycznych zapewni instalacji właściwe sterowanie i bezpieczną eksploatację.

Źródło: Aklima

Komentarze

  • co to jest skraplacz?

    przepraszam doczytałem tylko do części wewnętrznej gdzie czytamy, że skraplacz schładza powietrze w pomieszczeniu i uważam, że konserwatysta taki jak ja nie powinien czytać takich rewolucyjnych tez dlatego dalej nie czytzłem