Zasadniczym celem projektowania instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych jest osiągnięcie warunków tzw. komfortu cieplnego wewnątrz pomieszczeń, przy zminimalizowaniu kosztów i problemów eksploatacyjnych. Praktyka dowodzi jednak, że cel ten nie zawsze udaje się osiągnąć.

Nawet w nowych budynkach, w których zastosowano nowoczesne urządzenia ogrzewcze i klimatyzacyjne, sterowane przez zaawansowane technologicznie regulatory, można zaobserwować następujące problemy:
• żądana temperatura nie jest osiągana we wszystkich pomieszczeniach, szczególnie przy dużych zmianach obciążenia.
• Występują wahania temperatury wewnętrznej, szczególnie przy niskich i średnich obciążeniach pomimo zastosowania nowoczesnych regulatorów.
• Pomimo odpowiedniego zapasu mocy cieplnej w źródle, nie jest możliwe uzyskanie mocy projektowej we wszystkich odbiornikach, co jest szczególnie widoczne w czasie uruchamiania instalacji po tzw. obniżeniu nocnym lub sobotnio-niedzielnym.

Problemy tego rodzaju występują dość często, ponieważ zawory regulacyjne nie zapewniają odpowiednich przepływów. Zastosowana automatyka regulacyjna może pracować efektywnie tylko wtedy, gdy osiągane są przepływy obliczeniowe w każdej części instalacji i gdy źródło ciepła pracuje w warunkach obliczeniowych.
Jedynym sposobem uzyskania przepływów obliczeniowych jest zrównoważenie hydrauliczne całej instalacji.

Równoważenie hydrauliczne oznacza dopasowanie przepływów do warunków obliczeniowych za pomocą odpowiednich zaworów równoważących. Przeprowadzenie równoważenia hydraulicznego dotyczy trzech następujących elementów systemu:
1. Jednostki produkujące ciepło musza być zrównoważone w celu uzyskania przepływów projektowych w każdym kotle lub wytwornicy wody lodowej. Poza tym przepływ w każdej jednostce powinien być utrzymany na stałym poziomie. Wahania przepływu wpływają na zmniejszenie wydajności, zmniejszenie żywotności kotła lub wytwornicy wody lodowej i powodują kłopoty w regulacji.
2. Przepływy należy równoważyć także w systemach rozdzielczych, aby zapewnić u wszystkich odbiorców przepływy obliczeniowe, niezależnie od całkowitego obciążenia w źródle.
3. Należy zrównoważyć obwody regulacyjne, aby doprowadzić do właściwych warunków pracy zaworów regulacyjnych i uzyskania odpowiednich przepływów po stronie pierwotnej i wtórnej.

Więcej w poradniku Hydrauliczne równoważenie obwodów regulacyjnych

Źródło: IMI International - www.imi-international.pl