Istnieje wiele praktycznych i formalnych przesłanek ku temu, aby pomyśleć o wykonaniu we własnym lokalu instalacji klimatyzacji.


Wydajność pracy
Jak wykazują badania, w znacznym stopniu spada wydajność pracy fizycznej i umysłowej wraz ze wzrostem temperatury w pomieszczeniu. W prosty sposób można wykazać korzyści z zastosowania odpowiedniego systemu klimatyzacyjnego. Już po przekroczeniu temperatury 25 °C w pomieszczeniu wydajność pracy umysłowej spada o 20% a tempo pracy prawie o 50% (źródło Wyon).
Normy europejski

Wejście Polski do Unii Europejskiej, pociąga za sobą wprowadzenie nowych norm i standardów. Sprostanie norm europejskim w zakresie czystości i jakości powietrza w miejscach stałego przebywania ludzi staje się obecnie bardzo ważnym zagadnieniem.
Popyt na "klimatyzowane" usługi

Restauracje, kawiarnie, puby, zakłady fryzjerskie czy sklepy i wiele innych lokali, do których coraz częściej się udajemy, jeżeli nie są klimatyzowane, klienci je po prostu omijają. Klimatyzacja w tego typu lokalach staje się standardem, który został wymuszony przez samych klientów.
Źródło: Aklima