PFM4000 - Urządzenie Nowej Generacji przeznaczone do hydraulicznej regulacji i diagnostyki systemów grzewczych i chłodniczych.


Na urządzenie pomiarowe składa się przetwornik ciśnienia i PDA z oprogramowaniem do przetwarzania danych. Przetwornik ciśnienia PFM4000, przesyła zdalnie dane do PDA poprzez fale radiowe lub przez Bluetooth. Dzięki PDA można edytować i kopiować dane na PC.

Główne funkcje:
• Pomiar ciśnienia różnicowego
• Obliczenia oraz wyświetlanie wartości przepływów
• Pomiar temperatury
• Rejetrowanie pomiarów
• Tworzenie, edytowanie, zapisywanie danych
• Obliczanie żądanych nastaw dla wybranych schematów instalacji.
Za pomocą urządzenia pomiarowego PFM4000 można wykonywać pomiary zdalnie. Zasięg urządzenia zależy od typu przetwornika. Wersja Bluetooth pozwala na pomiar w odleglości do 20 m, wersja radiowa do 30 m. W przypadku wersji radiowej podczas pomiarów przy dużych odległościach pomiędzy przetwornikiem ciśnienia a PDA można użyć wzmacniaczy fal radiowych co zwiększy zasięg urządzenia maksymalnie do 300 m.


PFM4000 – wersja Bluetooth


PFM4000 – wersja radiowa