Data rozpoczęcia
2010-05-26
Data zakończenia
2010-05-26
Miejsce
Warszawa

Optymalne działanie systemu przeciwpożarowego uwarunkowane jest wieloma czynnikami, m.in. dopasowaniem jego rozwiązań technicznych do indywidualnych wymagań obiektu budowlanego oraz aktualnie obowiązujących regulacji prawnych. Mając to na uwadze firma D+H poszerzyła swoją ofertę o program wsparcia dla projektantów i architektów wspomagający ich w każdej fazie projektowania, czyniąc ich pracę nie tylko łatwiejszą, ale i bardziej efektywną.

Firma D+H dąży sukcesywnie do zapewnienia swoim klientom kompleksowej obsługi od najwcześniejszej fazy projektowej. Oznacza to, iż poza doborem odpowiednich zabezpieczeń pożarowych pod względem technicznym i ekonomicznym do potrzeb budynku oraz późniejszym, nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń, oferuje profesjonalne doradztwo projektantom i architektom. Dzięki temu oferowane systemy są harmonijnie zintegrowane ze strukturą budynku, a co za tym idzie bezpieczne i niezawodne.

D+H – doradztwo na każdym etapie
Dynamiczny postęp technologiczny w dziedzinie rozwiązań przeciwpożarowych oraz wciąż zmieniające się przepisy w tym zakresie sprawiają, że nawet osoby zajmujące się od lat projektowaniem budynków mogą mieć kłopot z doborem optymalnego systemu przeciwpożarowego. W związku z tym, firma D+H wyodrębniła w swojej strukturze specjalny zespół ekspertów, którego celem jest współpraca z biurami projektowymi oraz pracowniami architektonicznymi na terenie całego kraju. Eksperci firmy D+H świadczą szerokie wsparcie obejmujące doradztwo techniczne w zakresie wyznaczania wymaganych parametrów systemu, stworzenie koncepcji systemu w oparciu o najnowsze trendy, wykonanie zestawień oraz wyceny. Wyspecjalizowany zespół D+H wspiera pracę projektantów również w procesie kompletowania wymaganej dokumentacji projektowej oraz doradza w kwestiach aktualnie obowiązujących przepisów. Jednocześnie olbrzymie doświadczenie ekspertów firmy D+H pozwala udzielić fachowej pomocy pracowniom opracowującym projekty nietypowych budynków i oryginalne rozwiązania architektoniczne. W ramach współpracy z firmą D+H dostępne są również szkolenia techniczne dla projektantów oraz biblioteki CAD wspomagające ich pracę. Dodatkowo, firma D+H prowadzi cykl szkoleń, które raz w miesiącu odbywają się we Wrocławiu i w których bezpłatnie mogą uczestniczyć projektanci chcący pogłębić swoją wiedzę o rozwiązaniach, dostępnych w ofercie firmy.

Specjaliści radzą – cykl seminariów dla architektów i projektantów

W celu przybliżenia szczegółów, dotyczących nowej formy współpracy firma D+H zaplanowała cykl seminariów o tematyce przeciwpożarowej dedykowanych projektantom i architektom. Wykłady będą dotyczyły wytycznych do projektowania systemów oddymiania, systemów sygnalizacji pożaru według aktualnych norm i przepisów, obecnych tendencji rozwoju nowych technologii w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz najczęściej popełnianych błędów projektowych. Na seminariach uczestnicy będą również mieli możliwość podjęcia dyskusji na tematy związane z niestandardowymi rozwiązaniami. Najbliższe konferencje zaplanowane są na drugi kwartał bieżącego roku w Warszawie (26.05) i Krakowie (02.06), natomiast w drugim półroczu odbędą się one m.in. w Poznaniu, Gdańsku i Katowicach. Udział w seminariach jest bezpłatny.
Program wsparcia dla projektantów i architektów firmy D+H to fachowe doradztwo na każdym etapie projektowania systemów przeciwpożarowych. Jego celem jest zapewnienie poziomu zabezpieczeń odpowiadającego nie tylko wymogom użytkowym i prawnym, ale przede wszystkim dedykowanego bezpieczeństwu użytkowników.

Więcej informacji na temat przebiegu i terminów szkoleń udzielą:

Rafał Bocz
Project Manager D+H Polska Sp. z o.o.
tel. +48 32 375 05 70, 509 203 228

Jan Gawłowski
Project Manager D+H Polska Sp. z o.o.
tel. +48 71 323 52 42, 509 483 811

Magdalena Mazur,
Dyrektor Marketingu i PR D+H Polska Sp. z o.o.
tel. +48 71 323 52 55


Źródło: GutPR