Przedstawiamy innowacyjny produkt z zakresu wentylacji – certyfikowany wraz z centralami typu RZN.

D+H Polska wprowadza do sprzedaży moduł FCP 401
fcp 401W budynkach, w których problematyczne jest zastosowanie systemów wentylacji działających na zasadach grawitacyjnych, stosuje się standardowo wentylację mechaniczną, opartą na wentylatorach napowietrzających i wyciągowych. Tego rodzaju rozwiązanie stosowane jest również w systemach wentylacji pożarowej, w dedykowanych oddymianiu układach mechanicznej wymiany powietrza. Nierozwiązanym do niedawna problemem był jednak sposób wpisania tak działającego układu w centralnie sterowane systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła.

Rozwiązanie pozwalające na kompatybilne działanie wszystkich układów kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła znajduje się od 2013 roku w ofercie firmy D+H Polska. Jest nią innowacyjny produkt z zakresu wentylacji – certyfikowany wraz z centralami typu RZN moduł FCP 401. Umożliwia sterowanie mechaniczną wentylacją pożarową, a także skorelowanie pracy wchodzących w jej skład wentylatorów z działaniem pożarowej wentylacji grawitacyjnej.

Moduł FCP 401
Moduł FCP 401 w połączeniu z centralą oddymiania RZN służy do zasilania i sterowania wentylatorami z równoczesną kontrolą ich stanu pracy. Działanie systemu odbywa się w sposób automatyczny – po rozpoznaniu zagrożenia (dymu) przez czujki pożarowe bądź uruchomienie / użycie przycisku pożarowego podłączona do nich centrala sterująca przekazuje sygnał do modułu, który uruchamia wentylatory. Rozwiązanie wyposażone zostało w liczne korzystne dla pracy systemu elementy – częściami modułu są np. zestaw zapewniający łagodny rozruch wentylatora, ochrona przed przeciążeniem czy zwarciem, a także kontrola parametrów zasilania.

Cały system monitoruje centrala oddymiania typu RZN, która zarówno umożliwia przekazanie sygnału uszkodzenia i uruchomienia do np. systemu sygnalizacji pożarowej, jak i odpowiada za podanie sygnałów sterujących do modułu FCP 401. Sygnały typu „uszkodzenie”, „uruchomienie” i „zasilanie” występują w postaci diod na panelu sygnalizacji pracy centrali, a odczytać je można również na przyciskach typu RT.

Opisywany system z modułem FCP 401 cechuje także ważna zaleta, czyli oddzielenie od centrali RZN wysokoprądowych elementów układu (400 V), których funkcję realizuje moduł. Urządzenia te są dostarczane w osobnych obudowach, dzięki czemu można swobodnie i bezproblemowo podłączać do nich różnego rodzaju wentylatory wykorzystywane w systemach wentylacji pożarowej.

Przykładowe możliwe zastosowania modułów FCP 401 w połączeniu z centralą RZN:

- pożarowa wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna (np. układ dwóch wentylatorów: nawiewny i wywiewny);
- sterowanie wentylatorami wyciągowymi oraz równoczesne sterowanie układem napowietrzania grawitacyjnego;
- sterowanie wentylatorami nawiewnymi oraz równoczesne sterowanie układem oddymiania grawitacyjnego;
- FCP 401 jako moduł zasilająco-sterujący wentylatory w systemach nadciśnieniowych w połączeniu z centralą RZN i klapą nadciśnieniową.

układ kompaktowy D+H układ modułowy

Na miarę potrzeb

Dobór odpowiedniego systemu oddymiania uzależniony jest od wielu czynników, z których większość wpisana jest w specyfikę architektoniczną danego budynku. Każda inwestycja wymaga więc w tym zakresie indywidualnego podejścia, uwzględniającego wszystkie możliwości zapewnienia sprawnej wentylacji pożarowej – w systemie grawitacyjnym, mechanicznym bądź łączącym obie metody. Połączenie centrali RZN z modułem FCP daje możliwości, które w wielu sytuacjach rozwiązują problem organizacji systemów oddymiania. Niezależnie od nich parametry takiego układu muszą być jednak każdorazowo dobrane indywidualnie pod wymagania systemowe w danym obiekcie.