Instalacje wież chłodniczych są instalacjami wymagającymi dużej sprawności wymiany ciepła. Jednakże utrzymanie tych obiektów w pełni sprawnych i zabezpieczonych przed awariami wymaga stosunkowo dużych nakładów finansowych na środki zabezpieczające przed powstawaniem kamienia osadowego.


ZADANIE
Instalacje wież chłodniczych są instalacjami wymagającymi dużej sprawności wymiany ciepła. Jednakże utrzymanie tych obiektów w pełni sprawnych i zabezpieczonych przed awariami wymaga stosunkowo dużych nakładów finansowych na środki zabezpieczające przed powstawaniem kamienia osadowego. Kamień osadowy obniża swobodny przepływ ciepła o około 3-4% na 1mm grubości warstwy osadu. Z kolei osad biologiczny obniża transfer ciepła o około 20% na 1mm grubości osadu.

Fot 1. Panel sterujący generatora Annox
ALTERNATYWA
Proponowanym przez nas rozwiązaniem jest zamiana dotychczas stosowanych drogich, trujących i nie zawsze wydajnych chemikaliów na nieszkodliwe i przyjazne dla środowiska systemy.

Fot 2. Generator Annox

PROCES

Generatory Annox pracują w oparciu o technologię elektrolizy najnowszej generacji i są stosowane do produkcji najbardziej wydajnych cieczy utleniających dostępnych w chwili obecnej na rynku, które są niezastąpione do kontrolowania poziomu bakterii oraz wirusów, do usuwania osadów biologicznych oraz kamienia.
Ciecze te są w 100% przyjazne dla środowiska i nie posiadają właściwości toksycznych lub rakotwórczych. Są tym samym bezpieczne w użytkowaniu i nieszkodliwe w przemyśle.

Rys. 1. Schemat procesu zachodzącego w generatorze Annox

Athox®

Ciecz o odczynie kwaśnym posiadająca wartość pH pomiędzy 2-3. Może być stosowana w zastępstwie środków dezynfekujących oraz ługów pokrystalicznych.
Cathox®
Ciecz o odczynie zasadowym posiadająca wartość pH 12-13. Podobnie jak Athox®, preparat Cathox® może być używany w zastępstwie środków odkażających oraz ługów pokrystalicznych.
Neuthox®
Ciecz o odczynie obojętnym posiadająca wartość pH 7-8.5. Jest mieszaniną preparatu Athox® oraz Cathox®. Ciecz nie zawiera wolnego chloru i może być używana w procesach, w których chemikalia zawierające chlor nie mogą być normalnie stosowane.
Produkcja preparatu Neuthox® jest podobna do procesu produkcji standardowego podchlorynu sodowego (NaOCl), z jedną zasadniczą różnicą - podchloryn sodu łączy cząsteczki Cl2 z sodą kaustyczną (ług) w celu ustabilizowania cząsteczek chloru. Wyeliminowanie sodu oraz sody kaustycznej poprzez zastosowanie technologii wykorzystującej wysoce nieprzepuszczalne membrany, pozwala wytworzyć czysty kwas podchlorawy.
Po usunięciu sodu korzyści płynące z HOCl (Neuthox®) dają się natychmiast zauważyć, gdyż może on być stosowany jako biocyd (środek biobójczy). Wyeliminowanie ługu (określanego również jako soda kaustyczna i wodorotlenek sodu) czyni proces dezynfekcji (odkażania) możliwym do przeprowadzenia bez elementów o wysokiej wartości pH łączących podchloryn sodu. Preparat Neuthox® jest dostarczany jako roztwór obojętny (pH 7-8.5), jest bardzo wydajny, działa bardzo szybko bez konieczności stosowania dodatkowych środków żrących.

Fot 3. Generator Annox ze zbiornikiem na płyn Neuthox
Wszystkim procesom dezynfekcji towarzyszą produkty uboczne i preparat Neuthox® nie stanowi w tym przypadki wyjątku. Z tą jednak różnicą, że produkty uboczne w takim przypadku nie zawierają jonów hydroksylowych i sam preparat nie powoduje utleniania materiału organicznego do postaci zwierającej niskie poziomy chloranów, tym samym redukując ilości halogenowych produktów ubocznych. Nieorganiczne produkty uboczne (trihalogenometany(THM), chloryny, chlorany, jony chlorkowe) wytwarzane podczas używania preparatu Neuthox® są utrzymywane na dużo niższych poziomach. Tym samym procesowi odkażania wody towarzyszy mniejsza liczba produktów ubocznych (o około 30-50%) w porównaniu z procesami, w których wykorzystuje się podchloryn sodu lub inne środki utleniające.
Annox ściśle współpracuje z firmą Danfoss oraz z innymi firmami o zasięgu globalnym, co czyni nas sprawdzonym partnerem dysponującym najnowszymi technologiami, które mogą zaspokoić wymagania wszystkich naszych klientów.
ANNOX DLA WIEŻ CHŁODNICZYCH
Jednym z największych wyzwań towarzyszących produkcji wież chłodniczych jest wynalezienie skutecznych sposobów usuwania osadów biologicznych oraz zapewnienie dobrego przekazywania (transferu) ciepła. Może to znacząco zredukować ilość występujących w wodzie patogenów (czynników chorobotwórczych) będących przyczyną rozwijania się takich drobnoustrojów, jak: gronkowce, paciorkowce, bakterie E. Coli, Listerii, Legionelli i wielu innych.
Przeprowadzone pomiary na instalacji wież chłodniczych w miejscowości Elsmark (Dania) pokazują jak skuteczne jest dozowanie preparatów wytwarzanych przez generator Annox.
Tabela 1: Zestawienie porównawcze jakości wody w obiegu chłodzącym wieży chłodniczej

Data testu
TMC/ml 37°C
TMC/ml 21°C
Przed instalacją systemu
ANNOX

15-05-2007
27.500
21.000
26-06-2007
7.800
15.000
21-08-2007
20.000
110.000
11-09-2007
26.400
160.000
13-09-2007
32.100
150.000
Po instalacji systemu ANNOX
14-09-2007
6
11
20-09-2007
<1
5
27-09-2007
1
<1
04-10-2007
36
9
11-10-2007
5
6
TMC - całkowita ilość
mikroorganizmów
Generatory Annox oferują następujące korzyści:
• brak kamienia osadowego
• brak osadu biologicznego
• brak bakterii Legionelli
Preparat Neuthox® stosowany w małych stężeniach jest bardzo wydajnym środkiem przeciwdziałającym procesowi korozji różnych metali, np. stali nierdzewnej, mosiądzu, miedzi oraz cynku. Stosowanie preparatu Neuthox® obniża zanieczyszczenie wody jonami żelaza oraz magnezu, których obecność jest naturalnym wynikiem procesów korozji. W trakcie prowadzonych badań wykazano, że preparat Neuthox® stosowany w niskich stężeniach (1:1000, 1:1500 oraz 1:2000) nie powoduje korozji stali nierdzewnej. Jednakże należy pamiętać, że należy stosować go ostrożnie w większych stężeniach z powodu silnych właściwości utleniających.

Rys. 2. Wykres porównawczy korozyjności metali w wodzie i rozcieńczonym płynie Neuthox
Charakterystyka cieczy produkowanych przez generatory Annox:
• nie ma konieczności stosowania chemikaliów
• brak osadów biologicznych
• nie jest przekraczany punkt wrzenia
• brak konieczności czyszczenia
• w 100% przyjazne dla środowiska
• właściwości samo-niszczące elementy biologiczne
• obojętny odczyn pH (Neuthox®)
• brak właściwości toksycznych
FIRMA
Generatory Annox są produkowane w Danii przez firmę Danfoss. Są one w 100% sterowane za pomocą jednostek PLC oraz innego sprzętu kontrolnego. Generatory Annox charakteryzują się najwyższą jakością oraz niezawodnością i objęte są 5-letnią gwarancją. Naszym celem jest zadowolenie Klientów.
Od roku 2000 firma Annox pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi uzdatniania wody. Firma Annox jest przodującym producentem generatorów oraz środków odkażających w 100% bezpiecznych dla środowiska. Głównym celem jest zastąpienie toksycznych chemikaliów. Produkowane substancje są przyjazne dla środowiska, a ich używanie nie zagraża ludziom ani przyrodzie.

Fot 4. Generatory Annox
Od wielu lat firma Watersystem należy do czołowych polskich firm zajmujących się tematyką uzdatniania wody na potrzeby przemysłowe i socjalno-bytowe. Duże zaangażowanie naszych pracowników daje gwarancje na rozwiązanie wszelkich zagadnień technicznych, jakie stawiają nam Klienci.
Zapraszamy do współpracy!
mgr inż. Tomasz Pirzański
Watersystem Sp. z o.o.
ul. Trakt Brzeski 167, Zakręt
05-077 Wesoła
tel. 022 795 77 93
www.watersystem.pl
watersystem@watresystem.pl
(Artykuł sponsorowany)