Detektory RAE SYSTEMS strzegą terakotowych wojowników w mauzoleum QIN SHI HUANGA.


Bezprzewodowe detektory AreaRAE i IAQRAE strzegą Terakotowych Wojowników w mauzoleum Qin Shi Huanga w Chinach. Bezprzewodowy system mierzy w sposób ciągły wilgotność, temperaturę, CO2, NO2, H2S, SO2, O2 oraz stężenie lotnych związków organicznych (LZO). Bezprzewodowe modemy z antenami zapewniają łączność pomiędzy elementami systemu oraz umożliwiają gromadzenie danych i ich prezentację w czasie rzeczywistym w oprogramowaniu ProRAE Remote.

Źródło: http://www.atut.lublin.pl/aktualnosci.php?id_kat=1&tab=txt&idp=21#akt2005-03-07