Pytania i odpowiedzi dotyczące czynnika chłodniczego do napełniania klimatyzacji samochodowych DEEPCOOL® R12a.

DEEPCOOL R12a - pytania i odpowiedzi
Deepool R12a
1 puszka DEEPCOOL 12A zastępuje 484 gr 134a, 513 gr R12
DEEPCOOL R12a to naturalny i ekologiczny gaz służący do napełniania klimatyzacji samochodowych. Oszczędny: 35% produktu zastępuje100% freonu. Nietoksyczny i niekorodujący. Z prostym systemem napełniania. Nie naruszając warstwy ozonowej, nie przyczynia się do efektu cieplarnianego. Zawiera w sobie DURACOOL A/C OILCHILL - składnik ulepszający skuteczność instalacji i zwiększający jej całkowitą wydajność.

Czynnik chłodniczy DEEPCOOL® 12a może zastąpić czynniki chłodnicze typu R12 i R134a, ponieważ jest kompatybilny z olejami mineralnymi i syntetycznymi. Nie jest toksyczny, ani żrący, bardzo bezpieczny dla użytkowników oraz dzięki dodatkowi składnika przeciw tarciu przedłuża życie systemów klimatyzacyjnych i ochładzających. Potrzebne jest tylko 35% ilości R12 i 40% ilości 134a. Skuteczność DEEPCOOL® 12a jest równa a nawet przewyższa R12 a na pewno jest lepsza od R134a.

Węglowodory są bardzo popularne w Europie i coraz bardziej na całej planecie. Greenpeace - międzynarodowa organizacja zajmująca się ochroną środowiska - od dawna wspiera technologię węglowodorów i sprzedaż jej rządom na całym świecie.

Oszczędny

• Oszczędność energii aż do 35% i większa skuteczność od czynników chłodniczych HFC

• Oszczędny Potrzeba tylko 35% ilości CFC i 40% ilości HFC

• Produkt ekologiczny Nie wpływa na warstwę ozonową
- Nie przyczynia się do powstawania efektu cieplarnianego
- Produkt naturalny 100% organiczny
- Nie toksyczny
- Nie żrący

• Przedłuża długość życia kompresora

• Żadne dostosowanie, zmiana oleju, ani specjalne wyposażenie czy narzędzia nie są konieczne

• Instalacja jest bardzo prosta

• Opatentowany dodatek przeciw tarciu na bazie węglowodorów poprawiający działanie i bezpieczeństwo

Ekologiczny

W 1997, dziura w warstwie ozonowej była wielkości Europy. Porozumienie w Kyoto potwierdzają to pogorszenie jednomyślnie, ograniczając odpadki z CO2, i zabraniając używania produktów zawierających HFC, CFC....

Odpowiedzią było stworzenie trzech nowych czynników chłodniczych, ekologicznych, powstałych na bazie węglowodorów: DEEPCOOL 12a (odpowiednik R12 i R134a), DEEPCOOL 22a (odpowiednik R22 i jego pochodnych) i DEEPCOOL 502a (odpowiednik R502 i jego pochodnych).

Produkty DEEPCOOL nie tylko nie niszczą warstwy ozonowej, ale także nie powodują globalnego ocieplenia, gdyż nie zawierają one żadnego CFC ani HFC, w przeciwieństwie do HFC-134a mających potencjał nagrzewania globu do 1300 (źródło ADEME)

Produkty DEEPCOOL są z produktów naturalnych, organicznych, i nie przedstawiają żadnej groźby dla naszej planety.

Greenpeace International od dłuższego czasu pochwala technologię węglowodorów i zachęca rządy i przemysł do jej używania.

Bezpieczny

Użycie produktów DEEPCOOL nie pociąga żadnego niebezpieczeństwa jeśli nakazy są przestrzegane. Jak wszystkie węglowodory, produkty DEEPCOOL są łatwopalne. Faktycznie, wszyscy używamy codziennie produktów łatwopalnych, miedzy innymi: benzynę, gaz naturalny, lakier do włosów, płyn do rozpalania grilla, zapalniczek i licznych produktów w aerozolu do sprzątania, do dezynfekcji czy do zwalczania owadów. Wystarczy postępować zgodnie z poleceniami i rozsądkiem by wyeliminować niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić przy użyciu tych produktów.

W przeciwieństwie do wielu innych czynników chłodniczych, produkty DEEPCOOL nie są toksyczne i są bezpieczne dla środowiska.

Kilka charakterystyk bezpieczeństwa:
- Opatentowany dodatek przeciw tarciu, który polepsza działanie i bezpieczeństwo
- Temperatura samozapłonu od 890oC jest podwyższona od temperatury samozapłonu 134a, która wynosi 720oC
- Całkowicie nie toksyczny nie żrący, produkt organiczny.

Skuteczny

Produkty DEEPCOOL, w szczególności DEEPCOOL 12a zostały poddane próbie i okazuje się, że są bardziej skuteczne od HFC 134a i oczywiście bardziej wydajne od CFC R 12a. Stwierdzono oszczędność energii aż do 35% jak również fakt przedłużenia czasu funkcjonowania obiegów i elementów klimatyzacyjnych. Wystarczy tylko 40% ilości 134a i 35% ilości R12.

Zresztą, udowodnione zostało, że DEEPCOOL 22a i DEEPCOOL 502a są wydajne i skuteczne w obiegu R-22 i R-502. Produkty DEEPCOOL nie tylko są niedrogie ale również redukują koszty naprawy i utrzymania aparatów chłodniczych i klimatyzacji.

Co więcej, notuje się znaczne obniżenie odbicia ciśnienia. W porównaniu z 134a i wartości porównywalnych do R12. Do tego dodaje się kompatybilność z olejami mineralnymi i syntetycznymi włączając Pag&Ester.

Gwarancja

Firma DEEPCOOL International Inc gwarantuje, że produkty DEEPCOOL będą wydajne i nie będą szkodzić elementom i urządzeniom klimatyzacyjnym czy chłodniczym jeśli będą używane zgodnie z zaleceniami i wskazówkami producenta.

Produkt jest uznany za nie żrący i można go używać bez żadnego ryzyka w Państwa systemach klimatyzacyjnych. Ponad 5 milionów samochodów już go używa w Ameryce Północnej bez najmniejszego uszkodzenia nawet jednego klimatyzatora.

DEEPCOOL gwarantuje, że produkt DEEPCOOL 12a nie uszkadza części klimatyzacji ani żadnej innej części jeśli instalacja i używanie produktu jest według dyrektyw DEEPCOOL’ u.


FAQ - pytania i odpowiedzi nt. DEEPCOOL
Deepool R12a
Czy DEEPCOOL jest kompatybilny z 134A i R12?
Ważne jest, aby zrozumieć, że istnieją 2 rodzaje systemów klimatyzacyjnych w samochodach, takie, które są napełniane R12 i inne napełniane 134a. (Samochody produkowane po 1994). DEEPCOOL jest produktem zastępczym do samochodów wyposażonych w R134a i R12.

Czy możemy używać narzędzi i maszyn od R134a i R12 do instalacji Deepcool?
Tak, Deepcool może być zainstalowany przy pomocy takich samych narzędzi i maszyn, co 134a i R12.
Następnie można ponownie używać dawnych stacji napełniających, R12 które stają się dziś przestarzałe.

Czy system klimatyzacyjny musi być całkowicie pusty??
Nawet, jeśli Deepcool pomiesza się w Państwa systemie klimatyzacyjnym z 134a i R12 nie będzie żadnego niebezpieczeństwa, jednak nie jest wskazane wypełnianie systemu bez uprzedniego usunięcia już istniejącego czynnika chłodniczego.

Czy tabela porównawcza i przedstawiająca ciśnienie jest poprawna?
Nie, jak wszystkie czynniki chłodnicze, tabela porównawcza i przedstawiająca ciśnienie musi być używana jako przewodnik. Stwierdziliśmy, że trzy identyczne samochody z tego samego roku potrzebują innej ilości czynnika chłodniczego. Często, obiegi klimatyzacyjne miały ulepszone pewne elementy jak na przykład długość kanalizacji, to wpływa na podaną czy zalecaną ilość.

Jeśli postępując zgodnie z instrukcją napełniania czynnik chłodniczy nie wchodzi w obieg, co może być przyczyną?
Przyczyny mogą być różne:
1. Kompresor jest zablokowany lub uszkodzony, dlatego czynnik chłodniczy nie wchodzi do obiegu.
2. Pojawienie się czynnika chłodniczego powoduje problem. Jeśli kompresor i inne niezbędne części wydają się funkcjonować poprawnie a czynnik chłodniczy nie wchodzi do obiegu, mogą Państwo skontaktować się z pomocą techniczną

Dlaczego nie mogę podłączyć dolnego przewodu?
Jeśli przewód wydaje się za duży do podłączenia, to może oznaczać, że próbują Państwo podłączyć przewód do wysokiego ciśnienia.

Dlaczego powietrze jest za zimne albo za gorące?
Za gorące: Przyczyną może być nie funkcjonowanie kompresora albo przeciek w obiegu i utracenie całej ilości czynnika chłodniczego. Inną przyczyną może być nadmierna ilość czynnika chłodniczego. Należy sprawdzić ciśnienie, aby się upewnić, czy obieg nie był podłączony do zbyt wysokiego ciśnienia. Manometr regulujący DEEPCOOL pozwala sprawdzić ciśnienie w dolnym otworze. Idealne ciśnienie powinno wskazywać 2 i 2.7 bar.
Za zimne: Powodem może być brak jeszcze kilku gramów czynnika chłodniczego DEEPCOOL. Jeśli klimatyzacja produkuje zbyt zimne powietrze, być może ilość nie była wystarczająca. Należy sprawdzić ciśnienie, aby się upewnić, że obieg nie był podłączony do zbyt niskiego ciśnienia. Manometr regulujący Deepcool pozwala sprawdzić ciśnienie w dolnym otworze. Ciśnienie powinno wskazywać pomiędzy 1.4 i 1.9 bar.

Jeśli usuwa się Deepcool czy należy używać dwóch oddzielnych butli?
Jeśli będą Państwo usuwać czynnik chłodniczy, powinni Państwo zawsze używać oddzielnych butli na każdy czynnik chłodniczy, ponieważ nigdy nie powinno się mieszać gazów.

Odnośnie produktu zmniejszającego efekty ścierania, czy następuje oddzielenie oleju podczas jego przetwarzania?
Olej nie oddziela się ani w czasie przerabiania ani po wycieku z obiegu.

Na jaką wartość trzeba uregulować pompę próżniową do opróżnienia obiegu?
Idealnie, pompa opróżniająca powinna być ustawiona pomiędzy 17 i 38 cm przy otworze dolnym. W przypadku wymiany znacznej ilości oleju lub wymiany ważnego elementu, jak na przykład kompresora albo skraplacza, należy powiększyć uregulowanie do 74 cm.

Czy istnieje niebezpieczeństwo, jeśli ciśnienie odbicia zwiększa się? Jakie jest maksymalne ciśnienie?
Zwiększone ciśnienie odbicia może uszkodzić kompresor jak również inne elementy. Czynnik chłodniczy Deepcool ma przewagę, gdyż pozwala klimatyzatorom na skuteczne funkcjonowanie przy zmniejszonych ciśnieniach. Jeśli istnieje ryzyko uszkodzenia, kiedy ciśnienie odbicia jest bardzo wysokie, ważne jest, aby je najpierw zmierzyć. Ciśnienie odbicia nie powinno przekroczyć 18bar.

Czy Deepcool uszkodzi mój system klimatyzacyjny?
Deepcool nie uszkodzi Państwa systemu. W przeciwieństwie, podwyższy żywotność klimatyzacji. Dzięki temu, że produkt nie jest żrący w przeciwieństwie do R12, 134a i R22, które są bardzo żrące.

Czy produkty Deepcool są toksyczne?
Nie, Deepcool 12a nie jest toksyczny i całkowicie organiczny. Jest to duża różnica pomiędzy naszym produktem, R12 i R134a, które są bardzo toksyczne.

Czy Deepcool jest ekologiczny?
Tak, produkty Deepcool są ekologiczne, nie wywołują efektu cieplarnianego i nie powodują żadnego problemu dla warstwy ozonowej. Tylko czynniki chłodnicze na bazie węglowodorów spełniają te kryteria. Greenpeace od dłuższego czasu ukazuje rządom dobre strony tej technologii.

Czy globalne ocieplenie jest naprawdę ważne?
Władze państw stwierdziły, że czynnik chłodniczy R12 był bardzo szkodliwy i przyczyniający się do globalnego ocieplenia i dlatego został on wycofany w 2001. Obecnie, rządy odkryły, że 134a przyczynia się w dużej części do nagrzewania naszej planety.
Nagrzewanie ziemi znalazło się na pierwszym miejscu Protokołu w Kyoto i światowe rządy są bardzo zaniepokojone przez ten fenomen. W istocie kraje porozumiały się z Narodami Zjednoczonymi, aby stopniowo wyeliminować 134a jak R12.

Czy Deepcool jest całkowicie naturalny?
Wszystkie składniki i dodatki Deepcool są naturalne i organiczne. Mieszanki te całkowicie skraplają się w obiegu klimatyzacyjnym.

Czy Deepcool 12a jest wydajny?
Tak, jest bardziej wydajny niż R12a i jeszcze bardziej od 134a. Deepcool 12a przyczynia się do zaoszczędzenia 35% energii i zwiększa długość życia obiegu klimatyzacyjnego. Co zmniejszy w przyszłości interwencje związane z systemem klimatyzacyjnym.

Czy mają Państwo namacalne dowody skuteczności Deepcool?
Laboratoria Deepcool przeprowadziły udokumentowane badania pokazujące przewagę naszego produktu w dziedzinie wydajności energetycznej i możliwości chłodniczych. Nasz serwis klientów przechowuje te badania do Państwa dyspozycji.

Czy produkty Deepcool są łatwopalne?
Jak wszystkie węglowodory, Deepcool jest łatwopalny i musi być używany według zaleceń użytkowania. Praktycznie wszystkie smary, dodatki i oleje używane w systemie klimatyzacyjnym samochodu są łatwopalne. Benzyna jest łatwopalna, lakiery do włosów są łatwopalne, dezodoranty i puszki z aerozolem także są także łatwopalne. Wszystko musi być transportowane i używane przy zachowaniu środków bezpieczeństwa i według instrukcji podanych przez producenta. Pracownicy Deepcool, są dumni gdyż od czasu pojawienia się naszych produktów na rynku nie było jeszcze wypadku związanego z zapaleniem naszego produktu.
W rzeczywistości, w ciągu pięciu lat istnienia naszego produktu na rynku, nasz zakład ubezpieczeń nie odnotował żadnej reklamacji.

Czy były przeprowadzane próby w celu określenia ilości możliwych przypadków samozapłonu w kabinie samochodowej?
Arthur D. Little, oceniający ryzyko, w swoich szczegółowych badaniach w Anglii (U.K.) stwierdził, że ryzyko samozapłonu w pomieszczeniu pasażera jest równe w przybliżeniu 3 na 10 milionów przypadków. Można, więc powiedzieć, że jeśli każdy samochód w Stanach Zjednoczonych (powiedzmy od 50 do 60 milionów) używałby czynnika chłodniczego na bazie węglowodorów, wypadek spowodowany samozapłonem mógłby się zdarzyć raz na 50 lat.

Jaką rolę odegra poziom wypadków opisanych wyżej?
Jeśli chodzi o skutki, ważne jest, aby wiedzieć, że samochody mają generalnie od 300 do 400 g czynnika chłodniczego Deepcool. Jeśli cała ilość rozleje się w pomieszczeniu pasażerów i jeśli cała ilość zapaliłaby się, to teoretycznie wywołałoby wybuch trwający od 1 do 1.5 sekund. Pomimo, że czynniki chłodnicze na bazie węglowodorów istnieją od 1920, nie było żadnego udokumentowanego przypadku samozapłonu w samochodzie.

Jaki jest stopień samozapłonu produktu Deepcool 12a?
Słynne laboratorium, LPG SIMTARS, w Australii zaświadcza, że temperatura zapłonu Deepcool 12a jest od 891 ◦C. SIMTARS także określił, że temperatura sondy w momencie zapłonu była:

% gazu w powietrzu:
3.7% 886°C 1626°F
4.2% 886°C 1626°F
4.7% 891°C 1635°F

Istnieją dostępne raporty oceniające natychmiastowe ryzyko (RAR - Risk Assessment Report), które dokumentują poziom bezpieczeństwa czynników chłodniczych na bazie węglowodorów używanych w samochodowych systemach klimatyzacyjnych.

Jaka jest różnica pomiędzy propanem domowym a propanem w czynniku chłodniczym, który znajduje się w produktach Deepcool?
Propan, którego używamy do rozpalania grilla, i do użytkowania powszechnego czy handlowego, jest obecnie znany jako produkt uboczny przy produkcji węglowodorów (produkcja i oczyszczanie produktów nieobrobionych ropy naftowej) Propan używany do domowego zastosowania (np. do grilla), nie jest oczyszczony. Po to, aby używać ten produkt jako czynnik chłodniczy, musi być znacznie bardziej oczyszczony w celu usunięcia metanu i innych zanieczyszczeń. Propan w czynniku chłodniczym charakteryzuje się odmiennie, w szczególności nie powoduje samozapłonu. Zasadniczo, proces oczyszczania oddaje produkty bardziej bezpieczne i stałe. Samozapłon w przypadku propanu następuje od temperatury 450 C a w przypadku Deepcool jest to temperatura 890oC.

Dlaczego Deepcool ma bardzo nieprzyjemny zapach?
Dodatek należy do grupy śmierdzących gazów dodawanych do produktu ze względu na bezpieczeństwo. Merkaptan, jest dobrze znany pod swoją nazwą, jest dodawany do naturalnego gazu, do propanu, butanu, i do innych gazów jako przedstawiciel, który zaalarmuje użytkownika w razie ewentualnego przecieku. Dodatek merkaptanu powinno być rozpoznawalne jako element bezpieczeństwa (zobaczyć pod spodem). Merkaptan jest zagęszczony w systemie klimatyzacyjnym i nie może w żadnym wypadku ograniczyć wydajności ani zaszkodzić elementom obiegu. Zapach Merkaptanu nie może być wykryty przy używaniu czy przy normalnej instalacji.

Ważne jest do odnotowania, – że czynnik chłodniczy czy toksyczny czy łatwopalny, ryzyko przecieku do pomieszczenia pasażerów w samochodzie jest naprawdę minimalne. Główny przywilej Deepcool 12a jest to, że jest to produkt zaopatrzony w faktor bezpieczeństwa, który alarmuje błyskawicznie prowadzącego pojazd, jak również innych członków, jeśli jest przeciek gazu. Ten element bezpieczeństwa to dodatek Merkaptanu, który nie istnieje w R134a ani w żadnym innym czynniku chłodniczym na rynku!Pod względem bezpieczeństwa produkty Deepcool znacznie przewyższają inne czynniki chłodnicze dostępne na rynku.

Czy Deepcool produkuje inne czynniki chłodnicze dla prywatnych marek?
Nie, przeciwnie pewne firmy w Stanach Zjednoczonych i w Internecie twierdzą, że ich produkty są prywatnymi markami Deepcool. Co jest całkowicie nieprawdą. Te firmy usiłują wejść na rynek z produktem o niskiej jakości i posługują się nazwą Deepcool cieszącą się dobrą opinią.

Czy używanie Deepcool unieważnia gwarancję kompresora?
Wielu konstruktorów kompresorów twierdzi, że używanie innych produktów niż R12 czy R134a pociąga za sobą unieważnienie gwarancji. My nie widzimy powodu, aby tak twierdzić, widząc przewagę naszego czynnika chłodniczego. To stwierdzenie potwierdzą, z silnym przekonaniem niektórzy producenci i sprzedawcy. Te stwierdzenia mówią tylko, że czynnik chłodniczy Deepcool jest mniej żrący i że liczne analizy udowadniają, że nie szkodzi on żadnej części systemu klimatyzacyjnego.
W całej naszej historii produkcji czynnika chłodniczego Deepcool, nie mieliśmy żadnego przypadku, w którym gwarancja kompresora byłaby odrzucona. Zresztą producenci przyznają chętnie, że czynnik chłodniczy Deepcool nie może uszkodzić klimatyzacji.

Czy produkty Deepcool mają gwarancję?
Tak, DEEPCOOL International Inc zapewnia, że jego produkty - czynniki chłodnicze - są produktami wydajnymi i nie uszkodzą żadnego systemu klimatyzacyjnego.

Gdzie produkowane są produkty DEEPCOOL?
Produkty DEEPCOOL są produkowane, przez Duracool Refrigerants Inc, firma założona i wykorzystywana pod reżimem praw Alberta, Kanada. Duracool® oferuje wysoką kontrolowaną jakość, serwis techniczny jedyny w swoim rodzaju i serwis klientów.
Firma Deepcool opiera się na profesjonalizmie dystrybutorów i pracowników, którzy odzwierciedlają ich prawdomówność i etyczność.

Czy używa się węglowodorów w innych częściach świata?
W Europie, ponad 8 milionów czynników chłodniczych i zamrażalników domowych skonstruowanych w Niemczech w przeciągu ostatnich lat używa węglowodorowych czynników chłodniczych.
Wielka Brytania przyjęła nową normę (BS4344), która używa węglowodorów. Rząd Danii zachęca, aby stosować i rozwijane węglowodorów i ich zastosowanie. Niemiecka technologia wyprzedza technologie innych krajów, jeśli chodzi o ich zastosowanie.
Większość krajów podpisuje się pod zobowiązaniem porozumienia w Kyoto starającego się o stopniowe opuszczenie HFC, w tym czynnika R134a, i wszystkich produktów zawierających potwierdzenie SNAP. Większość krajów rozpoznaje węglowodory stanowią jedyną alternatywę.
Badania europejskie w dziedzinie niszczenia warstwy ozonowej i globalnego ocieplenia zachęcają rządy i przemysł do zapoznania się i rozwiązania problemów środowiska naturalnego coraz bardziej niebezpiecznych, wobec których nasza planeta musi się przeciwstawiać. To uczulenie zasadniczo poruszyło wiele światowych osób i rządy, które uczestniczyły w wystąpieniach na korzyść technologii na bazie węglowodorów.

Czy wiele samochodów przeszło na DEEPCOOL?
W Kanadzie i Stanach Zjednoczonych oceniamy, że pomiędzy 5 i 7 milionów przemian na węglowodory zostały dokonane w samochodach. To oszacowanie jest oparte na ilości sprzedaży firmy od 1990r.

Czy Deepcool zawiera dodatki?
Tak, zawiera opatentowany dodatek mineralny, który importujemy specjalnie do produkcji. Dodatek jest czynnikiem działającym przeciw tarciu do węglowodorów i działa jako smar, który powiększa działanie i bezpieczeństwo produktów Deepcool i wyposażenia, które używa nasze produkty.